Wydarzenia

03.01.2017 kalendarium 31

Podpisanie porozumienia o współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

dodano 02.01.2017 - aktualizacja 25.03.2019
Szanowni Państwo,
z satysfakcją i przyjemnością zawiadamiamy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. 3 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, umowę podpiszą osobiście: Prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą polską organizacją społeczną, której misją jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na przełomie 2016 i 2017 roku Towarzystwo świętuje swoje 120-lecie. Od chwili założenia skupia osoby zafascynowane Krakowem, w tym grono najwybitniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Wśród założycieli Towarzystwa znaleźli się m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Friedlein czy Stanisław Estreicher. Trudno przecenić wielki dorobek edytorski Towarzystwa. Stanowi on i dziś kanon wiedzy o Krakowie.   W trakcie swojej historii TMHiZK wielokrotnie zabierało głos w najważniejszych debatach o mieście i jego dziedzictwie. Można z powodzeniem powiedzieć, że Towarzystwo zrzeszało i animowało aktywistów miejskich na ponad 100 lat przed dekadą, w której stało się to modne.
Muzeum Narodowe w Krakowie, założone w 1879 r., choć jego geneza sięga połowy XIX wieku, to największe polskie muzeum. Dzisiaj na MNK składa się 12 oddziałów gromadzących sztukę
i kulturę od antyku po współczesność. W zbiorach Muzeum znajdują się najważniejsze dzieła sztuki
w Polsce.  Jego wizytówką pozostaje najstarszy oddział, dziś Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, w Sukiennicach z dziełami największych polskich artystów tego czasu m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza czy Jacka Malczewskiego.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, powstałe w 1899 r. jest najstarszym polskim muzeum miejskim. Muzeum przedstawia kompleksową opowieść o Krakowie od średniowiecza do współczesności, obejmującą przestrzeń od Rynku Głównego po Nową Hutę, Podgórze czy Zwierzyniec. MHK to także najważniejsze krakowskie tradycje, jak szopki krakowskie czy Lajkonik.
W końcu, z ponad milionową frekwencją jest to jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w kraju.
Porozumienie tych trzech tak ważnych dla Krakowa instytucji otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką, kulturą. Jest to także doskonały przykład zmian zachodzących w muzeach, które otwierają się na organizacje społeczne, zacieśniają z nimi współpracę i wciągają w działania partycypacyjne, dzięki czemu same stają się bliższe odwiedzającemu.
Na mocy porozumienia Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście.
Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu Muzeów.
Intencją Sygnatariuszy jest dzieło popularyzacji - przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom,  jak i licznym turystom, dzięki długofalowej i owocnej współpracy między organizacjami. Przedsięwzięcie to stanowi ważny element przekształcania się muzeów w instytucje znacznie bardziej otwarte i przyjazne. Tą drogą Porozumiewające się Strony apelują o życzliwe zainteresowanie Krakowem  także do przedstawicieli mediów, których uprawnienia - jako grupy zawodowej posługującej się legitymacją prasową  – respektowane są we wszystkich muzeach świata.
Kraków, także z racji ogólnoświatowego i ogólnopolskiego zainteresowania jego dziedzictwem, jest lokomotywą marki „POLSKA”, co nakłada zupełnie wyjątkowe powinności  na podmioty za to dziedzictwo współodpowiedzialne.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów