Wydarzenia

Pochód Lajkonika i szopkarstwo krakowskie wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

dodano 05.08.2014 - aktualizacja 24.03.2019
Z radością informujemy, że 4 sierpnia 2014 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie pierwszych wpisów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wśród pięciu wpisanych na listę zjawisk z całej Polski, znalazły się dwie tradycje, którymi od dziesięcioleci opiekuje się nasze muzeum. Są nimi Pochód Lajkonika oraz szopkarstwo krakowskie.

Decyzje o wpisie zostały przekazane przedstawicielom środowiska szopkarzy i członkom orszaku Lajkonika przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską oraz Sekretarza Stanu Piotra Żuchowskiego. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego powstała w oparciu o Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003, która została ratyfikowana przez Polskę 8 lutego 2011. Lista spełnia rolę centralnego inwentarza przejawów dziedzictwa niematerialnego, który obejmuje zjawiska z następujących dziedzin:
- tradycje i przekazy ustne,
- sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne,
- praktyki społeczno-kulturowe,
- wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata,
- wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisane na listę muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie i stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, które uznają te elementy za część swojego dziedzictwa. Należy również przygotować program ochrony zgłaszanego zjawiska, który zapewni jego żywotność w przyszłości. Najważniejsze jednak, aby zgłoszenia dokonali depozytariusze zjawiska, czyli osoby bezpośrednio związane z danymi tradycjami, dzięki którymi zapewnione jest ich trwanie. Szopkarstwo krakowskie i Pochód Lajkonika spełniają powyższe warunki. Szopkarze i członkowi orszaku Konika Zwierzynieckiego zdecydowali się na złożenie wniosków o wpis ich tradycji na Krajową listę. Wnioski zostały przygotowanie przez obie te grupy przy wsparciu pracowników naszego Muzeum i przesłane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w marcu 2013 roku. Po rozpatrzeniu wnioski zostały zaakceptowane, a obie tradycje wpisane na Krajową listę. Spośród zjawisk wpisanych na Krajową listę zostaną wybrane te, które Polska zgłosi oficjalnie  Międzyrządowemu Komitetowi ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wpisania na prowadzoną przez UNESCO Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.  

Galeria

Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów