Wydarzenia

KL Plaszow

Drugie spotkanie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow

dodano 29.06.2017 - aktualizacja 20.03.2019
26 czerwca 2017 odbyło się drugie spotkanie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow.

Powodem ponownego zebrania Rady była dyskusja nad scenariuszem przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci wypracowanym przez zespół merytoryczny działający przy MHK od czerwca 2016 r.
Założenia scenariusza spotkały się z akceptacją Rady Społecznej, która wyraziła uznanie dla pracy zespołu scenariuszowego.

Główne założenia scenariusza zakładają ujęcie doświadczenia pobytu w Miejscu Pamięci w ramę budowaną przez następujące punkty odniesienia:
•    Teren poobozowy – zachowany krajobraz o znaczeniu historycznym, który oprócz pełnienia roli informacyjnej buduje szerszą humanistyczną refleksję. Jest on najważniejszym świadkiem przeszłości miejsca.
•    Szary Dom, budynek historyczny – wystawa stała, prezentacja indywidualnych historii więźniów. Tu położony zostanie akcent na doświadczenie i emocje. Odwiedzający będzie miał możliwość upodmiotowienia losu więźniów i odniesienia się do nich jednostkowo.
•    Memoriał, nowy budynek - wystawa stała, część historyczna. Wystawa pełnić będzie rolę informacyjną, wyjaśniając w szczegółach odwiedzającym to, co już zobaczyli lub z czym za chwilę się zetkną.

Trasę zwiedzania po terenie poobozowym wytyczą dwa typy oznaczeń - przystanki historyczne i punkty terenowe. Przystanki historyczne wskażą miejsce lub/i obiekt istotne w budowaniu narracji o historii obozu, a punkty terenowe będą wskazywać zachowane relikty historii obozu.

Potencjał ekspozycyjny przyszłego muzeum budowany jest w oparciu o dwuletnie (2016 – 2017) badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, w wyniku których udało się pozyskać ok. 2000 obiektów, z czego ok. 10% stanowią zabytki ekspozycyjne.

Prace nad scenariuszem i badania archeologiczne stanowią część projektu pt.  Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miejskiej Kraków.