Wydarzenia

KL Plaszow

Drugie spotkanie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow

dodano 29.06.2017 - aktualizacja 24.03.2019
26 czerwca 2017 odbyło się drugie spotkanie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow.

Powodem ponownego zebrania Rady była dyskusja nad scenariuszem przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci wypracowanym przez zespół merytoryczny działający przy MHK od czerwca 2016 r.
Założenia scenariusza spotkały się z akceptacją Rady Społecznej, która wyraziła uznanie dla pracy zespołu scenariuszowego.

Główne założenia scenariusza zakładają ujęcie doświadczenia pobytu w Miejscu Pamięci w ramę budowaną przez następujące punkty odniesienia:
•    Teren poobozowy – zachowany krajobraz o znaczeniu historycznym, który oprócz pełnienia roli informacyjnej buduje szerszą humanistyczną refleksję. Jest on najważniejszym świadkiem przeszłości miejsca.
•    Szary Dom, budynek historyczny – wystawa stała, prezentacja indywidualnych historii więźniów. Tu położony zostanie akcent na doświadczenie i emocje. Odwiedzający będzie miał możliwość upodmiotowienia losu więźniów i odniesienia się do nich jednostkowo.
•    Memoriał, nowy budynek - wystawa stała, część historyczna. Wystawa pełnić będzie rolę informacyjną, wyjaśniając w szczegółach odwiedzającym to, co już zobaczyli lub z czym za chwilę się zetkną.

Trasę zwiedzania po terenie poobozowym wytyczą dwa typy oznaczeń - przystanki historyczne i punkty terenowe. Przystanki historyczne wskażą miejsce lub/i obiekt istotne w budowaniu narracji o historii obozu, a punkty terenowe będą wskazywać zachowane relikty historii obozu.

Potencjał ekspozycyjny przyszłego muzeum budowany jest w oparciu o dwuletnie (2016 – 2017) badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, w wyniku których udało się pozyskać ok. 2000 obiektów, z czego ok. 10% stanowią zabytki ekspozycyjne.

Prace nad scenariuszem i badania archeologiczne stanowią część projektu pt.  Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miejskiej Kraków.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów