Wydarzenia

06.06.2018 kalendarium 31
Pałac Krzysztofory

Medal św. Krzysztofa

dodano 12.08.2013 - aktualizacja 25.03.2019
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotowuje po raz ósmy uroczystość wręczenia Medalu św. Krzysztofa, która odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.
Kapituła Medalu św. Krzysztofa uhonorowała, zgodnie z przyjętym regulaminem, zasłużone dla Muzeum osoby i instytucje w następujących kategoriach: wsparcie merytoryczne, wsparcie finansowe oraz kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.
Medalem św. Krzysztofa w VIII edycji zostali wyróżnieni:
w kategorii Wsparcie merytoryczne
dr Stanisław Dziedzic - historyk literatury, z wykształcenia filolog polski i dziennikarz, autor wielu publikacji naukowych i popularnych, wykładowca akademicki, w latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Miasta Krakowa, a obecnie dyrektor Biblioteki Kraków – w uznaniu zasług w wieloletnim wsparciu merytorycznym
na rzecz MHK, wyrażonym między innymi zaangażowaniem w tworzenie Muzeum Rydlówka.

w kategorii Wsparcie finansowe
Sanjay Samaddar - prezes ArcelorMittal Poland i dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich; z wykształcenia chemik, absolwent Punjabi University i London Business School; pracował w przemyśle aluminiowym, a potem stalowym w Indiach, Rumunii, Czechach i Polsce – w uznaniu zasług w aktywnym i wielopłaszczyznowym wspieraniu projektu Zajrzyj do Huty.

w kategorii Kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów
Dariusz Czyż - szopkarz krakowski, podróżnik i żeglarz, wnuk wybitnego szopkarza Stanisława Paczyńskiego, wielokrotny uczestnik i laureat Konkursów Szopek Krakowskich, reprezentant środowiska szopkarzy krakowskich w staraniach o wpis szopkarstwa krakowskiego na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Kapitułę Medalu św. Krzysztofa stanowią: Kanclerz Kapituły - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, w skład Kapituły wchodzą również: Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Stanisław Waltoś - Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich, Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Autorem medalu jest Karol Badyna – artysta rzeźbiarz, pracownik naukowy Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
 
Laureaci  roku 2017
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
historyk, profesor zwyczajny w Katedrze Historii Najnowszej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, członek Pracowni Dziejów i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tymże Uniwersytecie, współpracownik Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau oraz Instytutu Pamięci Narodowej – w uznaniu zasług we wspieraniu merytorycznym i naukowym muzealnych projektów wystawienniczych, wydawniczych oraz sesji i debat organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „Artim” sp. z o.o.
organizator targów, kiermaszy i imprez plenerowych – w uznaniu zasług w wieloletnim wspieraniu finansowym wystaw i wydarzeń muzealnych
Państwowa straż Pożarna w Krakowie – formacja hejnalistów – strażaków zawodowej straży pożarnej, opiekunów hejnału mariackiego, wyemitowanego przed dziewięćdziesięciu laty przez rozgłośnię Radio Kraków – w uznaniu zasług w kultywowaniu i promowaniu wielowiekowych krakowskich tradycji.
Laureaci roku 2016
Prof. dr hab. Dariusz Kosiński – profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz polskiej tradycji teatralnej i performatywnej współczesnych przedstawień i dramatów społecznych – w uznaniu zasług w wieloletnim wspieraniu naukowym realizacji szeregu projektów muzealnych – wystaw i wydawnictw poświęconych teatrowi krakowskiemu, za udział w pracach Rady Programowej nowego Muzeum Teatralnego, a także za udział w sesjach i debatach naukowych organizowanych przez Muzeum.
Kompania Kuflowa – Jarczyński, Bartczak S.C. – w uznaniu zasług w znaczącym wsparciu finansowym wystaw i wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2015 r.
Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie – powszechnie znana i szanowana organizacja cechowa, istniejąca od XIV w. – powołana do obrony miasta, obecnie prowadząca działalność o charakterze społecznym i charytatywnym – w uznaniu zasług w kultywowaniu wielowiekowych tradycji i zwyczajów, szerokim upowszechnianiu historii Bractwa Kurkowego poprzez uczestnictwo we wszystkich ważnych wydarzeniach w mieście, a także zasług w promowaniu tradycji brackich w kraju i za granicą.
Laureaci roku 2015
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, wybitny uczony, historyk, mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności – w uznaniu zasług w długoletnim wspieraniu merytorycznym i naukowym Muzeum podczas realizacji projektów – wystaw i wydawnictw (w tym towarzyszących jubileuszowi 750-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim), a także wielu muzealnych sesji i debat naukowych
prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytów Krakowa – w uznaniu zasług we wspieraniu starań o przyznanie przez SKOZK finansów umożliwiających odnowienie Pałacu Krzysztofory.
Paweł Kubisztal, fotograf i dziennikarz,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podgórze.PL, miłośnik prawobrzeżnej części Krakowa – Podgórza, inicjator działań na rzecz przeobrażania i unowocześniania tej dzielnicy, popularyzator jej historii i dziedzictwa – w uznaniu zasług w kultywowaniu i promowaniu patriotyzmu lokalnego i realizowaniu idei małej ojczyzny
Laureaci roku 2014
– w kategorii "Wsparcie merytoryczne": prof. dr hab. Aleksander Skotnicki – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny uczony, hematolog, kierownik Katedry Hematologii UJ oraz ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes fundacji Stradomskie Centrum Dialogu, propagator dialogu na rzecz porozumienia polsko-żydowskiego;
– w kategorii "Wsparcie finansowe": Stanisław Ficek – dyrektor krakowskiego oddziału Totalizatora Sportowego;
– w kategorii "Kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów": Andrzej Fischer – historyk, wieloletni działacz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, współorganizator Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, działacz patriotyczny, organizator imprez patriotycznych, obchodów rocznic związanych z postacią Józefa Piłsudskiego.
Laureaci roku 2013
- w kategorii „Współpraca i wsparcie merytoryczne” – prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, profesor nauk historycznych, wykładowca  UJ;
- w kategorii „Wsparcie finansowe” – Ryszard Wysokiński, dyrektor Centrum Handlowego Galeria Krakowska;
- w kategorii „Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów” – Barbara Miszczyk, historyk, wieloletni pracownik Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezes Koła Przyjaciół Bronowic oraz Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.
Laureaci roku 2012
- w kategorii „Współpraca i wsparcie merytoryczne” – prof. dr hab. Czesław  Robotycki, etnolog i antropolog kultury, wykładowca  UJ;
- w kategorii „Wsparcie finansowe” – Helena Piasecka, dyrektor  Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie;
- w kategorii „Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów” – Maciej Moszew, znakomity krakowski szopkarz, w konkursie szopek krakowskich uczestniczy nieprzerwanie od 1961 roku i jest wielokrotnym laureatem pierwszej nagrody.
Laureaci roku 2011
- w kategorii „Współpraca i wsparcie merytoryczne” – prof. dr hab. Andrzej Chwalba, historyk, wykładowca UJ;
- w kategorii „Wsparcie finansowe” – mgr inż. Ryszard Langer – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny MPWiK w Krakowie;
- w kategorii „Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów” – inż. Zbigniew Glonek, za wcielanie się, dorocznym zwyczajem, w postać Lajkonika.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów