Wydarzenia

KL Plaszow

NOWE: Miasto Kraków pracuje nad projektem zagospodarowania terenu dawnego obozu Płaszów

dodano 11.03.2016 - aktualizacja 24.03.2019
Miasto Kraków przygotowuje projekt zagospodarowania terenu dawnego obozu Płaszów. Prace nad wypracowaniem programu godnego upamiętnienia tego miejsca i przejęcia opieki nad terenem obozu prowadzi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Działania podejmowane są w ścisłej współpracy z Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i właściwymi jednostkami miejskimi.

Podstawą do podjętych działań nad docelowym projektem zagospodarowania i upamiętnienia dawnego KL Plaszow jest dotychczas wypracowana dokumentacja. Materiał jest obecnie analizowany przez zespół MHK, bowiem – zważywszy na upływ czasu – przy opracowaniu aktualnego planu zagospodarowania trzeba wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania, które mogą wpłynąć na jego współczesną realizację.
Na obecnym etapie przygotowujemy koncepcję uwzględniającą wszystkie prawne, własnościowe oraz historyczne uwarunkowania. W tej sprawie ściśle współpracujemy z władzami Gminy Miejskiej Kraków, Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie oraz wszystkimi środowiskami, dla których kwestia godnego upamiętnienia tego miejsca jest istotna, ze szczególnym uwzględnieniem zdania muzealników zajmujących się upamiętnianiem terenów poobozowych – wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Na przygotowanie materiałów studialnych MHK, Ministerstwo Kultury przeznaczy dotację w wysokości 159 tys. zł.

Równolegle z przygotowaniami do właściwego zagospodarowania terenów obozu, MHK prowadzi działania na rzecz powiększenia świadomości i pamięci tego miejsca wśród krakowian. Tegoroczną odsłonę cyklicznie odbywającego się wydarzenia, poświęconego historii II Wojny Światowej i naszym Oddziałom związanym z tym okresem (Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka Pod Orłem, Ulica Pomorska) – Pamiętaj z Nami 2016 w całości poświęcamy historii KL Plaszow.
Warto wiedzieć, że niezależnie od wspomnianych wyżej działań, Zarząd Zieleni Miejskiej – dzięki sprzyjającej aurze – rozpocznie w tych dniach pozimowe prace porządkowe na terenie dawnego obozu Płaszów.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów