Wydarzenia

KL Plaszow

Miejsce Pamięci KL Plaszow - Raport za okres 2016-2017

dodano 15.01.2018 - aktualizacja 25.03.2019
26 stycznia 2017 roku Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa podpisały trójporozumienie – dokument-kamień węgielny przyszłego upamiętnienia KL Plaszow. W jego preambule czytamy:
Obowiązek zachowania w pamięci cierpienia i śmierci, które były udziałem więźniów KL Plaszow, jest fundamentem, na którym budować będziemy wspólne, obywatelskie społeczeństwo. My, przedstawiciele trzech instytucji, dla których pamięć o przeszłości będąca budulcem przyszłości jest szczególnie istotna, łączymy się we wspólnym działaniu, którego celem jest stworzenie spójnego upamiętnienia, właściwego do skali zbrodni dokonywanych w dawnym obozie KL Plaszow. Pamięć stanowi depozyt, z którego my, współcześni, nie tylko powinniśmy, ale mamy też obowiązek rozumnie czerpać, by przyszłość nie powielała błędów historii.
Słowa te są nie tylko deklaracją czynnej woli zaangażowanych w tę pracę podmiotów, ale również najpełniej wyrażają nasze wspólne intencje co do wagi i znaczenia pracy na rzecz tego właśnie upamiętnienia. Ważna jest również świadomość, że choć porozumienie ma trzech sygnatariuszy, to dokument powinien posiadać puste, elastyczne pole, w które wraz z upływającym czasem wpisywane byłyby kolejne podmioty: instytucje i ludzie prywatni. Bo sprawa upamiętnienia KL Plaszow jest przede wszystkim tematem, który jednoczy często bardzo różne środowiska. Oczywiście jest również tematem gorącym, angażującym wiele podmiotów w dyskusję nad jego formą, wyrazem i sposobem realizacji.
Wydawnictwo, które oddajemy do Państwa rąk jest raportem-sprawozdaniem z dwuletniej działalności, ogromnej pracy, którą wykonali pracownicy MHK wraz ze współpracującymi z nimi specjalistami. To niezliczona ilość kwerend, wyjazdów, mozolnej, mrówczej pracy nad scenariuszem i trudnych, lecz jakże fascynujących badań archeologicznych na tym jakże bolesnym terenie.


Miejsce Pamięci KL Plaszow - Raport za okres 2016-2017
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów