Wydarzenia

27.03.2019 kalendarium 31

Muzealna Akademia 67+/-: Judengasse

dodano 14.03.2019 - aktualizacja 20.03.2019
Zapraszamy 27 marca (środa) o godzinie 17:00 do Pałacu Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus, na wykład Judengasse w ramach Muzeomanii z cyklu Muzealna Akademia 67+/-. Prelegentem będzie Eugeniusz Duda (MHK).

Dzieje obecności Żydów w Krakowie w średniowieczu obejmują okres niemal pięciu stuleci. O niestałych kontaktach z Krakowem żydowskich kupców, w tym także handlarzy niewolników, możemy domniemywać z relacji Ibrahima ibn Jakuba z lat 60. X wieku, a sądzić na pewno z hebrajskojęzycznych źródeł z pierwszej połowy XI wieku. Siedziby żydowskie znajdowały się wówczas na Okole, a od wielkiej lokacji Krakowa w 1257 roku –po południowo-zachodniej stronie krakowskiego Rynku. Położenie prawne ludności żydowskiej regulowały przywileje oparte na prawodawstwie znanym z obszaru Cesarstwa, Austrii, Węgier i Czech, wydane w Polsce po raz pierwszy przez wielkopolskiego księcia Bolesława Pobożnego, potwierdzone przez króla Kazimierza Wielkiego i zatwierdzane następnie Żydom także przez kolejnych władców. Pomyślne i bezkonfliktowe stosunki z ludnością chrześcijańską uległy znacznemu pogorszeniu w wieku XV, kiedy to zaczęto stopniowo wypierać Żydów z Krakowa. W 1469 roku posiadłości żydowskie zostały wykupione na rzecz rozwijającej się tam Akademii Krakowskiej, a w połowie lat 90. XV wieku cała żydowska wspólnota przeniesiona została z Krakowa do sąsiedniego Kazimierza.
Udział bezpłatny

Muzealna Akademia 67 +/-
Cykl wykładów skierowany przede wszystkim do osób starszych, zainteresowanych historią, kulturą i obyczajowością dawnego Krakowa. Spotkania przy kawie i herbacie prowadzą doświadczeni muzealnicy i goście, którzy w przystępnej i atrakcyjnej formie opowiedzą o wybranych zagadnieniach. 
Podczas wiosenno-letniej edycji programu przyjrzymy się panoramie społecznej średniowiecznego Krakowa. W XIV wieku skład narodowościowy miasta był bardzo zróżnicowany – obok Polaków, osadzali się tutaj m.in. Niemcy, Włosi czy Węgrzy. Ważną grupą była ludność żydowska, która zamieszkiwała dzielnicę o nazwie platea Judaeorum mieszczącą się pomiędzy obecnymi ulicami Szewską i Wiślną. Średniowieczny Kraków to również grupy społeczne, wśród których możemy wyróżnić duchowieństwo oraz rycerstwo. Każda z nich posiadała swoje prawa i przywileje, wpisując się zarazem we wzorce osobowe epoki. Ciekawym zagadnieniem jest kwestia dotycząca roli i statusu kobiet – jakie były ich prawa i obowiązki? O swój codzienny byt walczyli też przedstawiciele pospólstwa, ubogich warstw oraz margines społeczny. 
Wykłady popularnonaukowe odbywają się w środy o godz. 17.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus).