Wydarzenia

07.04.2019 kalendarium 31
Kamienica Hipolitów

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego"

dodano 05.12.2018 - aktualizacja 24.03.2019
Wystawa Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego to pierwsza muzealna ekspozycja poświęcona twórczości jednego z najważniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX wieku. Za koncepcją wystawy stoi przekonanie, że architektura jest jak tekst, w którym zapisano opowieść o mieście: o relacjach łączących mieszkańców, ich zbiorowej tożsamości, o ekonomii, nowoczesności czy o władzy.
 
Jaką historię o Krakowie można wyczytać z twórczości Jana Zawiejskiego? Ów „architekt krakowski” – jak sam siebie określał Zawiejski – był typowym człowiekiem długiego XIX wieku – epoki, której rytm wyznaczyły dwie siły: rewolucja przemysłowa i fascynacja historią. To właśnie on jako architekt miejski czasu budowy Wielkiego Krakowa w dużej mierze nadał architektoniczny kształt gwałtownie zmieniającej się na przełomie XIX i XX wieku przestrzeni miasta. Jego twórczość opiera się na dialogu między ideą modernizacji a miłośnictwem historii, którego tematem pozostawał Kraków. Zawiejski próbował zdefiniować tożsamość rodzinnego miasta w projektowanej przez siebie architekturze, jedocześnie zabiegając o nowoczesność.
 
Zwiedzający poznają losy przodków Zawiejskiego, będące przykładem drogi do asymilacji wielu żydowskich rodzin w Krakowie, dowiedzą się, dlaczego i w jakich okolicznościach powstał Teatr im. Juliusza Słowackiego oraz jaką rolę bohater wystawy, jako architekt Budownictwa Miejskiego, odegrał w procesie modernizacji Krakowa, wznosząc m.in. kilkanaście nowych szkół. Uczestnicy znajdą tutaj także opowieść o życiu mieszczańskich elit, toczącym się w zaciszu luksusowych kamienic i w eleganckich kawiarniach.
 
Budynki projektowane przez Jana Zawiejskiego także i dzisiaj stanowią żywą część miejskiej tkanki Krakowa. Opowiadają zatem o przeszłości, ale skłaniają również do zadawania ważnych pytań odnośnie teraźniejszości: m.in. o to, co pozostało z tytułowego „myślenia miastem” – spójnej wizji rozwoju Krakowa sprzed blisko stu lat, o to, w jaki sposób zmieniła się tożsamość krakowian i jak w codziennym życiu odnosimy się do wspólnego dziedzictwa. Na wystawie poruszane są problemy związane z reprywatyzacją, ochroną konserwatorską i współczesnym użytkowaniem budynków zaprojektowanych przez Zawiejskiego. Znajduje się tu również zachęta do opowiedzenia ich historii najnowszej przez samych zwiedzających – trudno bowiem znaleźć mieszkańca Krakowa, który nigdy nie miał z dziełami Zawiejskiego żadnej styczności.
 
MARZEC
2 marca (sobota), godz. 13.00
Zwiedzanie Teatru im. Juliusza Słowackiego
Prowadzenie: Bartłomiej Oskrabski
START: przed Teatrem im. J. Słowackiego
Dawny Teatr Miejski to jeden z najbardziej fascynujących gmachów Krakowa – podczas zwiedzania odsłoni on przed uczestnikami spotkania swoje tajemnice. Zwiedzający poznają historię gmachu, będą mogli zobaczyć m.in. garderobę Ludwika Solskiego oraz kurtynę autorstwa Henryka Siemiradzkiego.
Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: tel. 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl

3 marca (niedziela), godz. 16.00
sala audytoryjna Kupferhaus, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Kto budował Wielki Kraków? Sylwetki najważniejszych architektów Krakowa przełomu XIX i XX wieku
Wykład:
Kamila Twardowska (MHK)
W ostatnich dekadach przez wybuchem I wojny światowej krakowskie środowisko architektoniczne było jednym z najsilniejszych i najbardziej prężnych na całych ziemiach polskich. U schyłku XIX wieku pod Wawelem spotkało się wiele twórczych indywidualności, m.in. Jan Zawiejski, Teodor Talowski, Jan Sas-Zubrzycki, Sławomir Odrzywolski czy Tadeusz Stryjeński. Na początku XX stulecia dołączyli do nich także młodzi architekci, którym niedługo później przyszło budować Kraków kolejnej epoki politycznej - II Rzeczypospolitej. Byli wśród nich m.in. Wacław Krzyżanowski i Adolf Szyszko-Bohusz. Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się, co łączyło i co różniło najważniejszych krakowskich architektów tego czasu.
Wstęp bezpłatny.
 
9 marca (sobota), godz. 11.00
Wymyśl sobie miasto – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 10–13 lat
Prowadzenie: Marta Szpunar 
START: przed wejściem na wystawę                                                                                       
Czy miasto się wymyśla? A jeśli tak, to kto to robi? I po co? Co to znaczy, że miasto jest mądre? I jak być mądrym mieszkańcem mądrego miasta? Podczas warsztatów plastycznych dzieci będą mogły zaprojektować swoje własne miasta, zastanowić się, co jest w mieście dla nich ważne i czego im w nim brakuje. Taka tematyka warsztatów ma za zadanie uwrażliwiać dzieci na znaczenie projektowania urbanistycznego i świadomego kształtowania otaczającej nas na co dzień przestrzeni.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl
 
16 marca (sobota), godz. 12.00
Zwiedzanie Teatru im. Juliusza Słowackiego
Prowadzenie: Bartłomiej Oskrabski
START: przed Teatrem im. J. Słowackiego
Dawny Teatr Miejski to jeden z najbardziej fascynujących gmachów Krakowa – podczas zwiedzania odsłoni on przed uczestnikami spotkania swoje tajemnice. Zwiedzający poznają historię gmachu, będą mogli zobaczyć m.in. garderobę Ludwika Solskiego oraz kurtynę autorstwa Henryka Siemiradzkiego.
Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: tel. 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl

KWIECIEŃ
7 kwietnia (niedziela), godz. 11.00 
Jan Zawiejski – architekt Wielkiego Krakowa
Prowadzenie: Kamila Twardowska (MHK)
START: przed Teatrem im. J. Słowackiego
Podczas spaceru uczestnicy zobaczą najważniejsze projekty zrealizowane przez Jana Zawiejskiego na polu architektury publicznej, m.in. Teatr im. Juliusza Słowackiego, gmachy szkół publicznych, dawnej Akademii Handlowej czy  dawnej C.K. Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynki te opowiadają historię o przemianach modernizacyjnych Krakowa oraz o tym, jak krakowski samorząd starał się pełnić opiekuńczą funkcję wobec mieszkańców. 
Wstęp wolny
 
13 kwietnia (sobota), godz. 16.00
Oprowadzanie kuratorskie
 
14 kwietnia (niedziela), godz. 11.00
Jan Zawiejski i kamienice Krakowa
Prowadzenie: Kamila Twardowska (MHK)
START: przed Pałacem Sztuki 
Podczas spaceru uczestnicy poznają architekturę projektowaną przez Jana Zawiejskiego dla krakowskich elit mieszczańskich: m.in. słynny Dom Mojżesza Ohrensteina oraz Jasny Dom – siedzibę architekta. Dowiedzą się m.in., jak wyglądało życie w kamienicy na przełomie XIX i XX wieku oraz jakie są współczesne losy budynków mieszkalnych wznoszonych przed blisko stu laty. 
Wstęp wolny
Przejdź do wystawy
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów