Wydarzenia

13.09.2018 kalendarium 31

Połączenie MHK i Muzeum PRL-u

dodano 13.09.2018 - aktualizacja 20.03.2019
 
12 września Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o połączeniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum PRL-u.
Muzeum PRL-u zostało powołane w roku 2013. Organizatorem została Gmina Miejska Kraków przy współfinansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarządzanie Muzeum PRL-u zostało powierzone Muzeum Historycznemu Miastu Krakowa. Muzeum  PRL-u jest zatem odrębną instytucją, a nie oddziałem MHK.
Na mocy ustaleń pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 marca 2019 jedynym organizatorem i podmiotem finansującym Muzeum  PRL-u będzie Gmina Miejska Kraków, a sama instytucja stanie się oddziałem MHK.
Mając na uwadze liczne związki MHK i Muzeum PRL-u, Prezydent Miasta Krakowa zawnioskował do Rady Miasta Krakowa o połączenie obu muzeów w jedno. W dniu 11 kwietnia br., na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o zamiarze połączenia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z Muzeum PRL-u, co otworzyło proces połączenia. 29 sierpnia na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze czytanie uchwały o połączeniu obu muzeów. 12 września odbyło się drugie czytanie i głosowanie uchwały, która została przyjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po publikacji.
Na mocy uchwały, z dniem 1 marca 2019 roku nastąpi połączenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z Muzeum PRL-u.