Wydarzenia

Połączenie Muzeum PRL-u i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

dodano 12.04.2018 - aktualizacja 24.03.2019
Dyrekcja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) z radością odebrały informację o przyjęciu 11 kwietnia 2018 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały o ogłoszeniu zamiaru połączenia obu instytucji. Otwiera to drogę do dalszych prac nad utworzeniem Muzeum Nowej Huty jako oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
28 lutego 2019 r. wygasa umowa o współprowadzeniu Muzeum PRL-u (w organizacji) pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miejską Kraków, która od 1 marca 2019 r. samodzielnie poprowadzi instytucję. Wymusza to zmiany organizacyjne i formalne.
Połączenie to uważamy za naturalną kontynuację dotychczasowych działań obu instytucji. Ich połączenie w jedno Muzeum Nowej Huty, które będzie opowiadało o historii najnowszej z perspektywy tej właśnie części Krakowa, wydaje się być w pełni uzasadnione.
Od początku prac nad utworzeniem Muzeum PRL-u powracało pytanie, jaka część ekspozycji powinna zostać poświęcona Nowej Hucie. Zarówno mieszkańcy, jak i historycy wielokrotnie wyrażali opinię, że Nowa Huta musi w planowanej opowieści zajmować kluczowe miejsce. Decyzje Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa są dowodem na wsłuchanie się w te głosy.
Mamy nadzieję, że połączenie obu instytucji pozwoli na lepsze wykorzystanie wieloletniego doświadczenia oddziału MHK Dzieje Nowej Huty oraz dynamiki i potencjału miejsca Muzeum PRL-u, a w najstarszej części Nowej Huty powstanie nowoczesne muzeum adresowane zarówno do społeczności lokalnej, jak i turystów. Wzmocnione dodatkowo siłą marki MHK.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów