Wydarzenia

26.01.2017 kalendarium 31
KL Plaszow

Powstanie Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow

dodano 26.01.2017 - aktualizacja 24.03.2019
fot. Katarzyna Bednarczyk
W dniu 26 stycznia odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia, na mocy którego strony: Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa uregulowały sprawę własności prawnej gruntów wchodzących w obszar przyszłego muzeum, włączając w jego obręb historyczny obiekt – Szary Dom. Grunt ten został odkupiony przez Miasto od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Porozumienie stanowi kamień milowy na drodze realizacji przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow.
Przyszłe Miejsce Pamięci obejmie swym obszarem ok. 40 hektarów gruntów wchodzących podczas II wojny światowej w skład historycznego KL Plaszow, a obecnie objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Miasto Kraków dokonało zakupu od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Szarego Domu – dawnego karceru obozowego KL Plaszow zlokalizowanego przy ul. Jerozolimskiej 3 wraz z częścią gruntu, na którym stoi, za kwotę 12 000 zł.
Dawny obóz KL Plaszow to dziedzictwo, którego depozytariuszami jesteśmy przede wszystkim my, krakowianie, Gmina Miejska Kraków oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i społeczności. Jest to jednak przede wszystkim odpowiedzialność, której wagę rozumiemy doskonale. W ostatnim czasie teren byłego obozu koncentracyjnego KL Plaszow został na nowo otoczony zainteresowaniem, opieką oraz działaniami edukacyjnymi, które upowszechniają jego historię wśród mieszkańców i turystów – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.
Ogłoszony w 2006 roku konkurs na architektoniczny na realizację projektu upamiętnienia KL Plaszow był krokiem, który zaangażował w dyskusję o przyszłości tego miejsca bardzo liczne gremia. Edukacja nie byłaby możliwa bez udziału Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i środków przez niego wyłożonych, które pozwoliły przeprowadzić prace rekonstruujące i uczytelniające topografię dawnego obozu. Każda z inicjatyw spotykała się z pełną akceptacją i wsparciem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. W 2016 roku do grona instytucji wspierających powstanie przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci dołączyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki środkom uzyskanym z ministerialnego programu „Dziedzictwo kulturowe - Miejsca Pamięci Narodowej” Muzeum Historyczne Miasta Krakowa prowadzi badania archeologiczne oraz kwerendy, w oparciu o które powstaje scenariusz przyszłego upamiętnienia dawnego KL Plaszow.
Przyszłe Miejsce Pamięci obejmie swym obszarem ok. 40 hektarów wchodzących podczas II wojny światowej w skład historycznego KL Plaszow, a obecnie objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowić je będzie wspomniany obszar, obiekt historyczny – Szary Dom, budynek wystawienniczo-administracyjny, zwany Memoriałem, ulokowany poza terenem dawnego obozu. Jego istotną częścią jest teren dwóch żydowskich cmentarzy, gminy krakowskiej i podgórskiej, który zostanie wyraźnie wyodrębniony w kształcie przyszłego upamiętnienia. Podpisany 26 stycznia 2017 roku dokument jest konkretnym działaniem, które doprowadzi do spełnienia wspólnego, obywatelskiego obowiązku. Sygnatariusze porozumienia z całkowitym przekonaniem deklarują wolę budowania wspólnej, nie tylko lokalnej pamięci, poprzez konieczność utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci dawnego KL Plaszow.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów