Wydarzenia

Ze zbiorów Cyfrowego Thesaurusa: Powrót wieszcza na Rynek, czyli o rekonstrukcji pomnika Mickiewicza

dodano 22.11.2016 - aktualizacja 24.03.2019
Rekonstrukcja pomnika Adama Mickiewicza. Fot. Daniel Zawadzki, 19.11.1955
Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym jest bezsprzecznie jednym z symboli Krakowa. Jego powstaniu towarzyszyły długoletnie gorące dyskusje i spory dotyczące zarówno wyglądu, jak i lokalizacji monumentu. Pomysł uczczenia narodowego wieszcza zrodził się w 1869 r., jednak musiały upłynąć niemal trzy dekady, zanim doszło do jego realizacji. Ostatecznie pomnik, zaprojektowany przez Teodora Rygiera, został uroczyście odsłonięty w 1898 r., w roku setnej rocznicy urodzin poety.
Podobnie jak inne, pomnik Adama Mickiewicza padł ofiarą barbarzyńskiej działalności niemieckich okupantów. Edward Kubalski w swym dzienniku pod datą 17 sierpnia 1940 r. zanotował: „Po Grunwaldzie i Kościuszce przyszła kolej na Mickiewicza. Wandalska furia rzuciła się na pomnik wieszcza na Rynku. W biały dzień w południe (…) strącono z piedestału wszystkie figury — jakby z jakąś utajoną pasją, czy chęcią prowokacji” (E. Kubalski, Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939 — 18 I 1945, Kraków 2010).
Istniała obawa, że zdemontowany pomnik został przetopiony, jednak po wojnie okazało się, że tak się nie stało – monument ocalał w niemal kompletnej formie: figury znaleziono na złomowisku pod Hamburgiem. Pomnik udało się odzyskać w ramach akcji rewindykacyjnej, po czym umieszczono go w magazynach Pałacu w Wilanowie. Prezydium Rządu podjęło decyzję o jego rekonstrukcji, choć nie brakowało głosów sprzeciwu ze strony tych, którzy uważali, że pomnik szpeci Rynek. Rekonstrukcji dokonał rzeźbiarz Stanisław Popławski, m.in. odtwarzając zniszczoną głowę wieszcza. Montaż odbył się w dniach 15-19 listopada 1955 r., zaś uroczyste odsłonięcie odbyło się 26 listopada 1955 r. – w setną rocznicę śmierci poety. Uczucia towarzyszące temu wydarzeniu zawarł Tadeusz Śliwiak w okolicznościowym wierszu zatytułowanym Dźwignięty z bruku, opublikowanym na łamach „Dziennika Polskiego”:

„Nie wiedział pewnie o tym wróg,
że mimowolnie hołd Ci składa,
strącając pomnik Twój na bruk.
- Nie Ty, lecz on przed Tobą padał.
(…)
Dziś, gdy wyrasta znów Twój posąg
nad kamieniarskich młotków stukot,
wzruszeni w Twoją twarz patrzymy
piękniejszą – bo dźwigniętą z bruku”

W zbiorach MHK znajduje się seria negatywów wykonanych podczas montażu zrekonstruowanego pomnika, których autorem jest Daniel Zawadzki – więcej zdjęć Cyfrowy Thesaurus.
Anna Kwiatek, Dział Fotografii Krakowskiej
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów