Wydarzenia

31.03.2019 kalendarium 31

Salon pod Faetonem: Miasto zaprasza – miasto odstrasza. Migracje w dawnym Krakowie

dodano 14.03.2019 - aktualizacja 20.03.2019
31 marca (niedziela) o godzinie 16:00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory na wykład Miasto zaprasza – miasto odstrasza. Migracje w dawnym Krakowie, który odbędzie się w ramach Muzeomanii.

Miasto oznacza migracje. Kraków przez wieki był celem napływu rozmaitych grup społecznych. Byli wśród nich ludzie wysoko wykształceni, kupcy dysponujący potężnym kapitałem i międzynarodową siecią powiązań społecznych, wyspecjalizowani rzemieślnicy, jak również trudne do oszacowania masy pracowników niewykwalifikowanych, działających w różnych sektorach gospodarki. Przybysze reprezentowali rozmaite grupy społeczne i etniczne. To dzięki migrantom miasto się zmieniało. W tym tyglu etnicznym i kulturowym zmieniał się również sam migrant, który w Krakowie asymilował się. Niniejszy wykład przybliży fenomen migracji w życiu dawnego miasta, rolę sieci społecznych i migracji łańcuchowych, migracji o charakterze względnie trwałym i mikromobilności, powiązanej z codziennym napływem ludności do miasta.
dr Mateusz Wyżga
Udział bezpłatny

Salon pod Faetonem 
Jednym z aspektów funkcjonowania miasta są migracje – zjawisko nierozerwalnie związane z każdą metropolią. W czasie salonowych spotkań przeanalizujemy, kto i z jakich powodów do Krakowa przyjeżdżał, a kto z niego emigrował. Spojrzymy na Kraków na przestrzeni dziejów jako na miasto, które stało się celem migracji ekonomicznych powodowanych dynamicznym rozwojem handlu i przemysłu. Poruszymy też temat ruchów pielgrzymkowych. Ciekawym zagadnieniem w tej przestrzeni będzie spojrzenie na Kazimierz jako na miasto, potem dzielnicę, będącą świadkiem różnego typu migracji społeczności żydowskiej – od tej dosłownej po migrację kulturową i światopoglądową. Zastanowimy się również, jak zmieniał się Kraków i krakowianie pod wpływem zagranicznych wpływów, nowych prądów ideowych. Opowiemy o grupach narodowościowych oraz tych imigrantach, którzy zasadniczo wpłynęli na zmianę oblicza miasta.
Wykłady naukowe w oparciu o muzealne kolekcje odbywają się w niedziele o godz. 16.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus).