Wydarzenia

04.04.2019 kalendarium 31
Dom Zwierzyniecki

Wydarzenia towarzyszące wystawie „PRZEDMIESZCZANIN"

dodano 26.02.2019 - aktualizacja 25.03.2019
Wystawa Przedmieszczanin to pierwsza ekspozycja z cyklu PrzeMieszczanie, który wpisuje się w obchody jubileuszu 120-lecia istnienia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Przedmieścia były nieodzowną częścią każdej, albo przynajmniej prawie każdej struktury miejskiej. Miały nieocenione znaczenie gospodarcze dla miasta.
W historycznym ujęciu przedmieszczanin to człowiek mieszkający na przedmieściach, czyli na terenie położonym między miastem a wsią. Przez wiele dziesięcioleci, na pewno do początków XX wieku, Zwierzyniec był właśnie takim przedmieściem. Mieszkający tutaj ludzie w większości zarabiali na życie dzięki funkcjonującemu w sąsiedztwie miastu, a jednocześnie korzystali z relatywnie niskich kosztów życia poza obrębem granic administracyjnych miasta.
Dzisiaj trudno zdefiniować, co to jest przedmieście i kim są przedmieszczanie. Czy w ogóle istnieje odrębna grupa społeczna przedmieszczan? Gdzie znajdują się przedmieścia? Czy przedmieścia to tereny położone wokół granic administracyjnych Krakowa? Czy to tereny położone jeszcze wewnątrz tych granic, a ich charakter jest definiowany przez typ zabudowy i zajęcia ich mieszkańców? Czy za przedmieszczan możemy uznać ludzi mieszkających w okolicznych do Krakowa osadach, a pracujących w mieście? A może przedmieściami są współczesne osiedla mieszkaniowe, w których, podobnie jak na Zwierzyńcu sto lat temu, mieszkania są o wiele tańsze niż w prestiżowych śródmiejskich dzielnicach?
 
 
Wykłady dla dorosłych
Długoletnią tradycją w Domu Zwierzynieckim są wykłady z serii Zwierzyniec dla dorosłych, które odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca. W wykładach tych poruszane są zazwyczaj zagadnienia związane z historią Zwierzyńca, a także nawiązania do aktualnych wystaw prezentowanych w Domu Zwierzynieckim, przez co rozszerzają tematykę, której wystawy te dotyczą.
Wstęp wolny
 
7 marca, godz. 17.00 
Współczesna przedmiejskość. Spojrzenie socjologa 
Dr hab. Paweł Kubicki, socjolog z Instytutu Europeistyki UJ zajmujący się socjologią i antropologią miast i miastami w cywilizacji Zachodu, przedstawi w swoim wykładzie, jakie problemy badawcze stoją przed socjologami badającymi współczesne miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.
 
4 kwietnia, godz. 17.00 
Migracje i mobilność w podkrakowskich wsiach
Dr Mateusz Wyżga, historyk z Instytutu Historii i Archiwistyki UP zajmujący się historią migracji, demografią historyczną, a także historią rozwoju osadnictwa w rejonie Krakowa, omówi wyniki swoich badań historycznych nad miejscowościami w okolicach Krakowa i przemieszczaniem się poszczególnych jednostek i grup w obrębie szeroko pojętego otoczenia Krakowa.
 
9 maja, godz. 17.00 
Namysł nad nowożytnymi przedmieściami miast polskich
Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn, historyk i prawnik związany z Wydziałem Prawa UJ, zajmujący się historią miast i mieszczaństwa w epoce nowożytnej przedstawi, czym, z punktu widzenia historyka prawa, były przedmieścia miast polskich w epoce staropolskiej.
 
6 czerwca, godz. 17.00 
Śladami krakowskich przedmieść przez stulecia 
Dr Wacław Szczepanik, historyk z Muzeum Krakowa i kurator wystawy Przedmieszczanin, omówi w swoim wykładzie dzieje przedmieść krakowskich od średniowiecza aż po współczesność. Wskaże tereny, które w przeszłości można było uznać za przedmieścia lub które w taki właśnie sposób były  określane, i przedstawi ich historie i specyfikę. 
 
Oprowadzania kuratorskie 
Wstęp w cenie biletu na wystawę
16 marca, godz. 12.30
7 kwietnia, godz. 14.00
26 maja, godz. 14.00
30 czerwca, godz. 14.00
21 lipca, godz. 14.00
4 sierpnia, godz. 14.00
 
Spacery miejskie
25 maja, godz. 10.00
Tropem krakowskich przedmieść i jurydyk
Ślady historycznych przedmieść Krakowa do dzisiaj pozostały w przestrzeni miasta pod postacią nazw ulic lub poszczególnych obszarów. Dzisiaj istnieją ulica Retoryka i Smoleńsk, a także teren określany nazwą Wesoła. Przykłady można mnożyć. Podczas spaceru po Krakowie, który poprowadzi dr Wacław Szczepanik, odnajdziemy w terenie także inne, oczywiste i mniej oczywiste pozostałości po dawnych przedmieściach miasta.
Wstęp wolny
Miejsce zbiórki: Skwer Lajkonika
 
Przejdź do wystawy
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów