Wydarzenia

Ze zbiorów Cyfrowego Thesaurusa - Tableau Gimnazjum Żeńskiego

dodano 26.09.2016 - aktualizacja 24.03.2019
Tableau Gimnazjum Żeńskiego, fot. Juliusz Mien, 1897
Tableau wykonane w 1897 r. przedstawia pierwsze grono pedagogiczne i uczennice Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie. Gimnazjum to było pierwszą na ziemiach polskich średnią szkołą żeńską z programem gimnazjum męskiego. Została ona otwarta w lokalu przy ul. Św. Jana 11, z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Naukowej dla Polek im. Ignacego Józefa Kraszewskiego. W jego skład wchodziła Kazimiera Bujwidowa (1867-1932), działaczka społeczna i publicystka, żona i współpracowniczka Odona Bujwida (1857-1942), lekarza - bakteriologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodziła się w Warszawie i po ukończeniu pensji zdała egzamin na nauczycielkę domową. Była studentką Uniwersytetu Latającego, tajnej uczelni zwanej także babską, gdyż studiowały na niej kobiety. W 1893 r. wraz z mężem przeniosła się do Krakowa. Marzeniem Bujwidowej było ukończenie studiów uniwersyteckich. Jej samej się to nie udało, postanowiła jednak pomóc innym kobietom. Wymagało to jednak reorganizacji szkolnictwa średniego, gdyż nie było w Austrii gimnazjum żeńskiego zapewniającego maturę. Przekształcono więc istniejącą przy Stowarzyszeniu komisję gimnazjalną w oddzielne Towarzystwo Gimnazjalnej Szkoły Żeńskiej, które wyszło z projektem założenia pierwszego na ziemiach polskich gimnazjum żeńskiego, przygotowującego do studiów akademickich. 4 września 1896 r. gimnazjum zostało otwarte. W pierwszym roku istnienia szkoła nosząca imię Emilii Plater liczyła tylko jedną klasę i 26 uczennic. W 1900 r. pierwszy egzamin maturalny absolwentki żeńskiego gimnazjum zdawały „u św. Anny” (obecnie „Nowodworek”). Od 1905 r. nauka w szkole trwała 6 lat. W latach 1904–1937 siedziba szkoły mieściła się przy ul. Wolskiej 13 (dzisiaj Piłsudskiego). W staraniach o założenie gimnazjum wspierał Bujwidową jej mąż, od 1896 r. radny miejski. Rok po powstaniu gimnazjum sukcesem zakończyła się także walka o dostęp kobiet na wyższe uczelnie. Wprawdzie już od paru lat na Uniwersytecie Jagiellońskim pojawiały się studentki, ale jako goście (hospitantki). Dopiero w 1897 r. Ministerstwo Oświaty wydało zgodę na studia zwyczajne kobiet na wydziale filozoficznym, a w 1900 na wydziale lekarskim. Jedną z pierwszych studentek medycyny była córka Bujwidów – Zofia.
Wśród portretów członków grona pedagogicznego znajduje się jeden szczególny. Jest to wizerunek nauczycielki języka francuskiego Pelagii Dąbrowskiej (1843-1909). Urodziła się ona w Dubience (Lubelszczyzna) jako córka Michała Zgliczyńskiego i Pelagii z Piotrowskich. W 1862 r. zaręczyła się z Jarosławem Dąbrowskim (1836-1871), inicjatorem i faktycznym organizatorem Komitetu Centralnego Narodowego. Przygotowywał on także plan powstania, ale wskutek denuncjacji uwięziony został w Cytadeli Warszawskiej. Tu właśnie 5 kwietnia 1864 r. odbył się ślub Jarosława z Pelagią. Dąbrowska brała udział w przygotowaniach powstańczych. Pośredniczyła pomiędzy członkami Komitetu Centralnego Narodowego a mężem, któremu dostarczyła przedmioty potrzebne do ucieczki. Aresztowana i osadzona w X Pawilonie, została następnie zesłana do Aradatowa, skąd wykradł ją Dąbrowski. Wyjechali do Francji. Wzięła udział w Komunie Paryskiej, podczas której poległ Jarosław, dowódca sił zbrojnych Komuny. W maju 1871 r. przez Anglię wróciła do kraju i zamieszkała początkowo w Jaśle, a w 1880 r. osiadła w Krakowie. Pracowała jako nauczycielka w szkole św. Andrzeja, potem w pensjach żeńskich, między innymi Karoliny Krynickiej. Następnie została ochmistrzynią w nowo powstałym I Gimnazjum Żeńskim. W 1902 r. w wyniku różnicy poglądów na wychowanie religijne, przeniosła się do Gimnazjum Królowej Jadwigi, w którym pracowała do końca życia.
Zdjęcie i informacje o nim można znaleźć na portalu Cyfrowy Thesaurus.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów