Zbiory online

Zbiory online

Portal Cyfrowy Thesaurus powstał w ramach projektu Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Portal prezentuje nasze zasoby 2D – czyli muzealia płaskie: zdjęcia, pocztówki, grafiki, rysunki, projekty scenograficzne, mapy. W ramach projektu do digitalizacji przeznaczono ponad 18 800 eksponatów, czy jak przyjęto w ostatnich latach w muzealniczej nomenklaturze, artefaktów. Do przeniesienia w „cyfrowy wymiar” wybrano obiekty z trzech bogatych muzealnych kolekcji, obejmujących starą fotografię krakowską, zbiory teatralne i zbiory graficzne. Grupa obiektów wybranych do digitalizacji stanowi ok. 20% zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

przejdź do Cyfrowego Thesaurusa

Filmy