Do poczytania

Do poczytania

Zapraszamy do czytania fragmentów publikacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


Cracovia Iudaeorum 3D
praca zbiorowa
Kraków, 2013, liczba stron: 289

Kraków, wraz z Kazimierzem, Kleparzem i przylegającymi do nich rzemieślniczo-przemysłowymi przedmieściami, stanowił w XV wieku największy pod względem demograficznym (około 20 000 mieszkańców), przestrzennym i funkcjonalnym zespół osadniczy w Polsce. W jego obrębie szczególną rolę odgrywał Kraków. Wybijał się mnogością i różnorodnością rzemiosł, a także udziałem swych mieszkańców w handlu. Już od schyłku XIII wieku uczestniczyli oni w handlu tranzytowym kruszcami przywożonymi z Węgier, zwłaszcza z terenów Słowacji. Od drugiej połowy kolejnego stulecia krakowscy kupcy rozwinęli szeroką aktywność w wymianie ze Wschodem, czemu sprzyjało włączenie do Polski Rusi Halicko-Włodzimierskiej i ożywienie się szlaków handlowych łączących kolonie genueńskie nad Morzem Czarnym z ich włoską metropolią. W XV wieku pojawiły się w Krakowie spółki handlowe kupców norymberskich.
Czytaj dalej


Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie
pod red. Moniki Bednarek
Kraków, 2013, liczba stron: 72

Pamiętam jak raz w zimie dostałam wiadomość, że rano w tym dniu zostało zlikwidowane getto w Brzesku. Natychmiast pojechałam pociągiem do Brzeska – Mama wcześniej wyjechała na Wolę Przemykowską.
W skrytce nie było nikogo – nie wiem do dzisiaj, czy ktoś z tych osób się uratował.
Od 1945 r. ukrywała się u nas Blanka Langdorf (obecnie Maria Długowiejska, a Jej teściowa Estera Langdorf była u nas o rok wcześniej – do końca okupacji).
W tym czasie mieszkałyśmy z Mamą przy placu Na Groblach nr 19 miesz. nr 20, I piętro – oficyna. Po prawej stronie od drzwi wejściowych – na drzwiach do spiżarki na długim metalowym wieszaku wisiały niedbale: płaszcze, szlafroki, torby i inne rzeczy – spiżarka służyła jako schowek na wypadek rewizji. Czytaj dalej

Zobacz tę pozycję w naszym skepie internetowym.