Dotknięcie tradycji - zbudujmy szopkę

Dotknięcie tradycji - zbudujmy szopkę

W 2016 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zrealizowało projekt „Dotknięcie tradycji - zbudujmy szopkę. Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dla osób z dysfunkcją wzroku” w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna 2016”. Projekt powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier z Warszawy i Fundacją Szansa dla Niewidomych z Krakowa.
Muzealny projekt „Dotknięcie tradycji-zbudujmy szopkę” to pierwsze architektoniczne, integracyjne warsztaty z budowy tradycyjnej szopki krakowskiej, przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. Ich celem było rozszerzenie oferty edukacyjnej, zapoznanie uczestników z historią, architekturą i dziedzictwem niematerialnym Krakowa, wspólna nauka tradycyjnego rzemiosła, przełamywanie barier dostępności osób niepełnosprawnych do szeroko pojętej kultury i tradycji miasta Krakowa.
Podczas projektu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z szopkarzem dotyczącym historii i metod budowy tradycyjnej szopki krakowskiej, miejskich spacerach edukacyjnych szlakiem architektury będącej inspiracją i komponentem szopek krakowskich, a także w warsztatach plastycznych prowadzonych przez szopkarza, edukatora oraz muzealników.
W projekcie udział wzięły dwie integracyjne grupy złożone z dzieci  oraz dorosłych z dysfunkcją wzroku wspieranych w pracach warsztatowych przez pełnosprawnych uczestników. Uczestnikami byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie oraz Szkoły Podstawowej nr 160 im. św. Augustyna, Gimnazjum nr 34 im. H. Sienkiewicza i Prywatnego Gimnazjum nr 8 im. M. Reja w Krakowie, podopieczni oraz wolontariusze Fundacji Szansa dla Niewidomych, a także studenci Akademii Pedagogicznej.
Imponującym efektem warsztatów są wspólnie przygotowane dwie, tradycyjne szopki, zgłoszone jako pełnoprawne szopki w 74. konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wykonane w ramach projektu szopki zostały zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Pałacu Krzysztofory w specjalnie przygotowanej, dostępnej dotykowo części ekspozycji, przygotowanej we współpracy ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu przygotowano także dodatkowo pomoce dotykowe i  dźwiękowe: tradycyjną i modułową szopkę dotykową, architektoniczne detale dotykowe, słuchowisko z elementami audiodeskrypcji o historii krakowskiej szopki, film dokumentujący przebieg warsztatów oraz podpisy i plansze w alfabecie Braille'a.
Część Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich, prezentowanej w Pałacu Krzysztofory, dostępna była dla osób z dysfunkcją wzroku. Istniała również możliwość zamówienia zajęć na wystawie, podczas których wykorzystane były elementy audiodeskrypcji i pomoce dotykowe.

Posłuchaj: słuchowisko z elementami audiodeskrypcji o historii krakowskiej szopki

Posłuchaj: prezentacja zdjęć z warsztatów z audiodeskrypcją

Posłuchaj: wystawa audiodeskrypcja
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

Filmy

Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty