Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym Krakowa wśród różnych grup odbiorców sprawia, że w ofercie Muzeum znaleźć można m.in. różnorodne kursy adresowane do uczniów oraz inne konkursy.
Konkurs "Czy znasz Kraków"
Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa
Vademecum młodego miłośnika Krakowa (klasy III-VI)