Aktualności

Komunikaty

KL Plaszow

List otwarty w sprawie upamiętnienia byłego KL Plaszow

Zapraszamy do zapozniania się z listem otwartym w sprawie upamiętnienia byłego KL Plaszow
KL Plaszow

Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow. Konsultacje w dniu 16 września

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Fabryka Emalia Oskara Schindlera - informacja dla przewodników

Przypominamy, że zgodnie z Załącznikiem nr. 1 do regulaminu szkoleń, pkt 6. każdy przewodnik przed rozpoczęciem oprowadzania w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera ma obowiązek okazania w kasie Muzeum ważnego certyfikatu, o którym mowa w §3 Regulaminu szkoleń
i programów przewodnickich.
Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Zakup biletów przez Internet

Szanowni Państwo,
przypominamy, że istnieje możliwość zakupu biletów do części naszych oddziałów przez Internet.

Akcja „60+ kultura” - bilety za złotówkę

28 i 29 września 2019 r. – zapraszamy seniorów do odwiedzenia wszystkich oddziałów i filii Muzeum Krakowa (za wyjątkiem Fabryki Emalia Oskara Schindlera i Rynku Podziemnego) za symboliczną złotówkę.
Wieża Ratuszowa

W dniach 14 - 16 października Wieża Ratuszowa będzie nieczynna

Szanowni Państwo,
w dniach 14 - 16 października Wieża Ratuszowa będzie nieczynna.

Rynek Podziemny

W dniach 18-20 listopada Rynek Podziemny będzie nieczynny

W dniach 18 - 20 listopada 2019 r (poniedziałek - środa) Oddział Rynek Podziemny będzie nieczynny dla zwiedzających z powodu prowadzenia prac konserwatorskich w obrębie zabytków archeologicznych.
Pałac Krzysztofory

Pałac Krzysztofory - wejście od ul. Szczepańskiej 2

Pałac Krzysztofory - wejście od ul. Szczepańskiej 2

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia

KL Plaszow: Spotkanie z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

3 lipca br. przedstawiciele Muzeum Krakowa oraz Zarządu Inwestycji Miejskich zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, podczas którego omawiano problematykę zagospodarowania terenów byłego KL Plaszow.

Współpraca pomiędzy Związkiem Krakowian w Izraelu i Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Spotkanie "Głosy Mieszkańców. Upamiętnienie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

19 marca 2019 r. w Muzeum Podgórza odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości" dotyczące podtrzymywania pamięci o obozie koncentracyjnym Plaszow wśród mieszkańców Krakowa. W trakcie spotkania przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej 8 stycznia 2019 r. ankiety, której wyniki prezentujemy w załączeniu.
Muzeum Nowej Huty

Powstanie Muzeum Nowej Huty

1 marca 2019 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa połączy się z Muzeum PRL-u, zmieniając nazwę na Muzeum Krakowa. Równocześnie z połączenia oddziału Dzieje Nowej Huty MHK i Muzeum PRL-u powstanie Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa z siedzibą w dawnym kinie Światowid.
 
Thesaurus Cracoviensis

Mamy Sybillę 2017!

Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek (21.05) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017, w kategorii Inwestycje za otwarcie oddziału Thesaurus Cracoviensis.

Nowy Król Bractwa Kurkowego

12 maja na strzelnicy wojskowej na Pasterniku, pod życzliwym okiem majowego słońca, kilkuset wyborowych strzelców spotkało się, by konkurować w zawodach strzeleckich o tytuł Króla Kurkowego. Zgodnie z tradycją, nie tylko Bracia Kurkowi mogli tego dnia wziąć udział w zawodach strzeleckich. Najcelniejszym okiem spośród braci wykazał się Zbigniew Wolfram.
KL Plaszow

Miejsce Pamięci KL Plaszow - Raport za okres 2016-2017

Działania wykonane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 2016–2017 w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z dawnym KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK”, dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków.
Rynek Podziemny

Bilet łączony do Rynku Podziemnego i Galerii Sztuki Polskiej XIX w.

Wszystkie osoby chcące odwiedzić Rynek Podziemny (oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) i Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku (Muzeum Narodowe w Krakowie) w Sukiennicach będą mogły kupić jeden bilet.
KL Plaszow

Drugie spotkanie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow

26 czerwca 2017 odbyło się drugie spotkanie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow.
Powodem ponownego zebrania Rady była dyskusja nad scenariuszem przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci wypracowanym przez zespół merytoryczny działający przy MHK od czerwca 2016 r.
Założenia scenariusza spotkały się z akceptacją Rady Społecznej, która wyraziła uznanie dla pracy zespołu scenariuszowego.
KL Plaszow

Powstanie Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow

W dniu 26 stycznia odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia, na mocy którego strony: Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa uregulowały sprawę własności prawnej gruntów wchodzących w obszar przyszłego muzeum, włączając w jego obręb historyczny obiekt – Szary Dom. Grunt ten został odkupiony przez Miasto od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Porozumienie stanowi kamień milowy na drodze realizacji przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow.
KL Plaszow

Zebranie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszów

30 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszów.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Z satysfakcją i przyjemnością zawiadamiamy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. 3 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, umowę podpiszą osobiście: Prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.
Thesaurus Cracoviensis

Informacje dotyczące zwiedzania oddziału Thesaurus Cracoviensis

Prosimy o zapoznanie się z informacjami praktycznymi dotyczącymi zwiedzania oddziału Thesaurus Cracoviensis.
Kamienica Hipolitów

Dzwięki zegarów w Kamienicy Hipolitów

Zapraszamy do Kamienicy Hipolitów, w której podczas zwiedzania wystawy Dom mieszczański można posłuchać dźwięków wygrywanych przez zebrane tam zegary.
KL Plaszow

NOWE: Miasto Kraków pracuje nad projektem zagospodarowania terenu dawnego obozu Płaszów

Miasto Kraków przygotowuje projekt zagospodarowania terenu dawnego obozu Płaszów. Prace nad wypracowaniem programu godnego upamiętnienia tego miejsca i przejęcia opieki nad terenem obozu prowadzi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Działania podejmowane są w ścisłej współpracy z Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i właściwymi jednostkami miejskimi.

Defibrylator w Pałacu Krzysztofory

Pragniemy poinformować, że w oddziale Muzeum Historycznego miasta Krakowa Pałacu Krzysztofory znajduje się defibrylator.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl