Kontakt

Kontakt

Dział Historii i Sztuki Krakowa Średniowiecznego
kierownik
adiunkt dr Jacek Zinkiewicz
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. (12) 257-10-17 w. 109
Obejmuje okres zamknięty datami 1000-1500, z wyjątkiem kolekcji nieograniczonych ramami czasowymi. Eksponaty gromadzone są w dwóch podstawowych grupach: zbiorów średniowiecznych oraz kolekcji militariów. Prowadzi działalność naukowo-badawczą koncentrującą się na zagadnieniach funkcjonowania organizmu miejskiego w pierwszych wiekach jego istnienia.

Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowożytnego
kierownik
kustosz Marta Marek
plac Mariacki 3, 31-042 Kraków
tel. (12) 422-42-19 w. 136, 411-99-18 w. 136
Obejmuje okres zamknięty datami 1500-1800, z wyjątkiem kolekcji nieograniczonych ramami czasowymi. Eksponaty gromadzone są w trzech podstawowych grupach: rzemiosła artystycznego, numizmatyki i grafiki.

Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego
kierownik
st. kustosz Janusz T. Nowak
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. (12) 257-10-17 w. 107, 108
Obejmuje okres od roku 1800 do chwili obecnej, posiada eksponaty bardzo zróżnicowane tematycznie: malarstwo (ze szczególnym uwzględnieniem widoków Krakowa), rzeźba, tkaniny i stroje, a także wiele pamiątek mających ogromną wartość patriotyczną, odnoszących się do walk o niepodległość Polski. W dziale znajduje się także kolekcja pamiątek harcerskich.

Dział Historii i Sztuki Krakowa Współczesnego
kierownik
st. kustosz Maria Zientara
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. (12) 257-10-17 w. 106
Obejmuje okres od 1945 roku do chwili obecnej. Posiada kolekcję zróżnicowaną pod względem tematycznym i gatunkowym (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, meble, tkaniny, stroje, pamiątki historyczne). Zgromadzone tu dzieła sztuki i przedmioty kultury materialnej są związane z historią miasta oraz jego rozwojem kulturalnym, politycznym i gospodarczym, a także z życiem i działalnością osób zasłużonych dla Krakowa. Dział opiekuje się kolekcją sztuki współczesnej (malarstwa i rzeźby), składającą się z prac znanych krakowskich artystów. Znajdują się tu widoki Krakowa, portrety przedstawicieli kultury, sztuki i polityki oraz zbiory reprezentujące różne nurty w sztuce krakowskiej, od postimpresjonizmu, po eklektyczną sztukę młodej generacji.

Dział Fotografii Krakowskiej
kierownik
st. kustosz Ewa Gaczoł
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-39, 619-23-08
Dział posiada bogate zbiory klisz szklanych, negatywów i fotografii oraz albumy, dawny sprzęt fotograficzny i inne akcesoria związane z historią fotografii. Gromadzi fotografie krakowskie od początków istnienia fotografii. Nasze zbiory są cennym źródłem ikonograficznym do badań nad historią miasta, a równocześnie nad rozwojem fotografii krakowskiej.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl