Kontakt

Kontakt

Dział Drukarstwa i Introligatorstwa
kierownik
kustosz Leszek Józef Sibila
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 61-92-367
Posiada maszyny, urządzenia drukarskie i introligatorskie z XIX i XX w., narzędzia i ozdobniki introligatorskie, książki i dyplomy w artystycznych oprawach, projekty opraw książkowych, a także bibelotową galanterię introligatorską, głównie po Zakładzie Introligatorskim Roberta Jahody. Zbiór pamiątek po Robercie Jahodzie i jego imponującym dorobku zawodowym jest systematycznie uzupełniany i wzbogacany również o pamiątki związane z jego rodziną, jak np. fotografie i dokumenty Roberta Jahody-Żółtowskiego (syna), posła na Sejm w okresie II Rzeczypospolitej, znakomitego introligatora i prawnika. W Dziale zgromadzono ok. 5000 muzealiów.

Dział Folkloru i Tradycji Krakowa
kierownik
adiunkt dr Andrzej Iwo Szoka
asystent
dr Alicja Soćko-Mucha
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 428 00 41 ww. 16
Dział opiekuje się dawnymi zwyczajami i tradycjami ludowymi Krakowa, głównie organizacją obchodu Lajkonika, oraz przygotowuje coroczne Konkursy Szopek Krakowskich. Sprawuje również pieczę nad bogatą kolekcją szopek krakowskich.


Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów
kierownik
st. kustosz Andrzej Malik, główny inwentaryzator Muzeum
ul. Szczepańska 2, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-80, (12) 619-23-89
Dział sprawuje opiekę nad całością zbiorów muzealnych, prowadzi ich inwentarze oraz nadzoruje proces elektronicznej ewidencji i digitalizacji. To tutaj można uzyskać informacje na temat posiadanych przez Muzeum obiektów, zlecić kwerendę czy skorzystać – po uzyskaniu zgody dyrekcji – z katalogu naukowego zbiorów.
Dział zajmuje się także procedurami wypożyczeniowymi.
Prowadzącemu Dział – Głównemu Inwentaryzatorowi – podlegają: kierownik Magazynów Zbiorów - kustosz Bożena Urbańska oraz Sekcja ds. Digitalizacji Zbiorów - st. mistrz Wacław Pyzik.
Z działem Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów współpracuje Sekcja ds. Pozyskiwania Zbiorów. Sekcja kontroluje rynek antykwaryczny w celu pozyskania do zbiorów dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej związanych z Krakowem. Sekcja oczekuje także na oferty od osób prywatnych, pragnących podarować lub sprzedać Muzeum wartościowe obiekty.

Sekcja Pozyskiwania Zbiorów
kustosz Irena Palca
ul. Jagiellońska 4, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-72 (wew. 372) , kom. 794-906-619
Sekcja kontroluje rynek dzieł sztuki związanych z Krakowem w celu pozyskiwania do zbiorów dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej. Sekcja oczekuje także na oferty od osób prywatnych, pragnących podarować lub sprzedać Muzeum wartościowe obiekty.

Dział Promocji i Marketingu
kierownik
Monika Kocbuch, specjalista ds. promocji i marketingu
ul. Jagiellońska 4, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-31

Referat Promocji
tel. (12) 619-23-28, 619-23-31
Utrzymujemy stałe kontakty z mass mediami oraz agencjami informacyjnymi, przekazując informacje o naszych wystawach i imprezach muzealnych do informatorów turystycznych i kulturalnych. Pozyskujemy sponsorów, darczyńców oraz fundatorów nagród na rzecz organizowanych przez Muzeum konkursów i imprez.
Szukamy patronów medialnych wszelkich ważniejszych dokonań muzealnych. Organizujemy konferencje prasowe, spotkania, wywiady w związku z odbywającymi się wystawami i przedsięwzięciami muzealnymi.

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy

tel. (12) 619-23-16
e-mail: fundusze@mhk.pl
Sekcja zarządza informacją w zakresie istniejących źródeł finansowania z programów krajowych, europejskich oraz międzynarodowych. Opracowuje wnioski o dofinansowanie i niezbędne wymagane regulaminem programu dotacji załaczniki, monitoruje projekty dofinansowane. Zajmuje się sprawozdawczością i raportowaniem względem instytucji zależnych, zarządzających programami dotacyjnymi. Pracownicy komórki kontaktują się również z organizacjami pozarządowymi, w ramach grantów i projektów wewnętrznych; przedsiębiorstwami oraz lokalnymi działaczami celem nawiązania współpracy promocyjno – finansowej.

Pracownia Reprodukcji i Sprzedaży
ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619-23-52
Pracownia realizuje zamówienia na usługi fotograficzne, udostępnia zbiory muzealne do reprodukcji dla instytucji i osób prywatnych do celów badawczych, popularyzatorskich i komercyjnych. Działa w oparciu o cennik na usługi fotograficzne.
Pracownia zajmuje się również prowadzeniem sklepu internetowego, dystrybucją wydawnictw, zakupem i sprzedażą pamiątek muzealnych oraz wydawnictw obcych.

Sklep muzealny
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Tel. (12) 619-23-10
Czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.30
Sklep Muzeum Historycznego Miasta Krakowa serdecznie zaprasza turystów i krakowian, klientów indywidualnych, szkoły i biblioteki.
Oferujemy wydawnictwa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Polskiej Akademii Umiejętności.
W naszym sklepie znajdą Państwo interesujące cracoviana, przewodniki multimedialne, nietuzinkowe pamiątki z Krakowa, oryginalne prezenty m.in. kopie historycznych monet, medale, biżuterię, stare mapy i widoki Krakowa.
Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego.

Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1 (Sukiennice od strony ul. Szewskiej)
tel. (12) 426-50-60
Czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-19.00 (listopad - marzec), 10.00 - 20.00 (kwiecień - październik).
Miejsce rezerwacji i sprzedaży biletów do oddziałów MHK, rezerwacji usług przewodnickich, uzyskania informacji o pracy Muzeum.

Pracownia Dokumentacji Architektury i Zmian Urbanistycznych Miasta Krakowa
kierownik
st. kustosz Elżbieta Firlet
ul. Szczepańska 2, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-88
Pracownia prowadzi dokumentację fotograficzną architektury miejskiej oraz podmiejskiej na terenie dawnych wsi (obecnie dzielnic Krakowa), remontów konserwatorskich, wyburzeń i przebudów, infrastruktury miejskiej. Wykonuje rekonstrukcje cyfrowe historycznej architektury miasta, przygotowuje scenariusze animacji filmowych przedstawiających rozwój osadniczy Krakowa w wirtualnej rzeczywistości, od pradziejów do czasów współczesnych. W działającej w ramach Pracowni modelarni powstają makiety średniowiecznych i nowożytnych krakowskich budowli. Przygotowuje wystawy i opracowania naukowe dotyczące przemian urbanistycznych Krakowa.

Biblioteka Naukowa i Archiwum
kierownik
st. kustosz Maria Kwaśnik
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-25, (12) 619-23-81
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 14:00.
Oprócz książek i czasopism posiadamy cenny i bogaty zbiór starodruków i archiwaliów o dużej różnorodności treściowej. Są tu dzieła filozoficzne, etyczne, filologiczne, historyczne oraz judaika. Bardzo cenny jest unikalny zespół starych map i planów.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl