Kontakt

Kontakt

Dział Edukacji
kierownik
adiunkt Klaudia Kaczmarczyk
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-20
Do zadań działu należy koordynacja działalności edukacyjnej MHK, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnomuzelanych programów i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym. Dział ustala główne kierunki i cele działalności edukacyjnej Muzeum i sprawuje nadzór nad ich realizacją. Inicjuje, wspiera i rozwija projekty edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców. Prowadzi działalność wydawniczą popularyzującą wiedzę o Krakowie oraz zbiorach Muzeum Historycznego (m.in. czasopismo Krzysztoforek).

Redakcja Wydawnictw
kierownik
specjalista Marcin Baran
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-32
Redakcja Wydawnictw Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zajmuje się przygotowaniem albumów, folderów i druków ulotnych, towarzyszących wystawom i konferencjom organizowanym przez Muzeum.

Redaktor Naukowy MHK
st. specjalista Anna Biedrzycka
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-64
Redaguje i przygotowuje do druku wydawnictwa ciągłe Muzeum: rocznik „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (od 1974), serię monograficzną „Biblioteka Krzysztoforska” (od 2005), Katalog zbiorów Muzeum (od 2006) oraz Bibliotekę Ikonograficzną MHK (od 2011).

Pracownia Informatyzacji
kierownik
główny specjalista ds. informatycznych Wojciech Adamczyk
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-51, (12) 619-23-58, (12) 619-23-59
W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w komputeryzacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
W Krzysztoforach została utworzona sieć komputerowa oparta na serwerach (ponad 50 komputerów). Skomputeryzowane zostały także oddziały Muzeum. Obecnie trwa intensywna praca w programie Musnet Niebieski (Infogenia), służącym do elektronicznej ewidencji obiektów muzealnych, oraz wdrażanie programu Linfo - Lotus (Macrologic), stworzonego do kierowania obiegiem dokumentów finansowych i zarządzania informacją.
Ważnym zagadnieniem jest stworzenie programu digitalizacji zbiorów. Fotografia cyfrowa, skanowanie i obróbka komputerowa, wsparte pamięcią serwerów i odpowiednim oprogramowaniem archiwizującym, pozwolą w przyszłości na zgromadzenie i bezpieczne przechowywanie pełnej informacji o wyglądzie zabytkowych obiektów. Pracownia ma tu do odegrania znacząca rolę.

Dział Techniczny
kierownik
główny specjalista Anna Wdzięczny
ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619-23-07
Sekcja ds. Remontów i Inwestycji zajmuje się m.in. zarządzaniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem inwestycji prowadzonych przez muzeum, sporządzaniem planów finansowych związanych z inwestycjami, sprawowaniem nadzoru nad dokumentacją wymaganą przy prowadzeniu inwestycji oraz remontów.

Główny Konserwator
Anna Per-Żywolewska
ul. Jagiellońska 4
tel. (12) 619-23-26
tel. sł. 794-614-073

Pracownie Konserwacji Muzealiów
kierownik pracowni konserwacji
Anna Per-Żywolewska
ul. Księcia Józefa 337
tel. (12) 422-51-47, wew. 110

Dział Konserwacji
ul. Księcia Józefa 337
tel. (12) 422-51-47, wew. 108
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa posiada Wielokierunky Dział Konserwacji. Ze względu na różnorodność obiektów w Muzeum pracownia wykonuje zabiegi renowatorskie i konserwatorskie łącząc różne specjalności (np. obrazy na blasze będące częścią składową zegara).
Dział dzieli się na pracownie wyspecjalizowane w konserwacji:
• papieru – grafika, książki, mapy itp.
• metalu – broń biała i palna, rzemiosło artystyczne, okucia meblowe, obudowy zegarów
• malarstwa i rzeźby – malarstwo olejne, rzeźba drewniana i kamienna, ramy, pozłotnictwo
• mebli – politurnictwo, fornirowanie, intarsje i inkrustacje, snycerka, stolarstwo
• szopek krakowskich
• tkanin – zabezpieczanie ubytków w tkaninach, dywanach, strojach, uzupełnianie brakujących aplikacji, ochrona tkanin zabytkowych przed czynnikami zewnętrznymi.
Pracownia przygotowuje obiekty do wypożyczeń oraz na wystawy stałe i czasowe.

Pracownia Plastyczna
Kierownik: Wojciech Jodłowski
Adres: Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej) 31-011 Kraków
Tel. 12 619 23 86
plastyka[at]mhk.pl
Pracownia wykonuje na potrzeby Muzeum projekty i opracowania graficzne plansz, banerów reklamowych oraz oprawę graficzną druków, dyplomów, pism okolicznościowych, ulotek i folderów.
Z pracownią współpracuje specjalista grafik zajmujący się modelowaniem i wizualizacją obiektów historycznych w technice 3D.

Pracownia Fotograficzna
kierownik
st. mistrz Tomasz Kalarus
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 422-68-64, (12) 431-29-61
Zadaniem pracowni fotograficznej jest realizacja zamówień na fotografie, zarówno na potrzeby Muzeum jak i innych instytucji oraz osób prywatnych. W przeważającej części są to fotografie obiektów muzealnych dla celów wydawniczych. Mimo, że większość prac wykonywanych jest techniką cyfrową, w pracowni wykonuje się też metodą tradycyjną, stykowe odbitki z archiwalnych klisz szklanych. Do zadań pracowni należy też dokumentacja działań muzealnych i innych wydarzeń istotnych dla historii Krakowa.

Sekcja Zamówień Publicznych
kierownik: Aneta Wójcik
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-43, (12) 619-23-06
fax (12) 619-23-77
Sekcja Zamówień Publicznych przygotowywuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zajmuje się planowaniem zamówień oraz przygotowywuje sprawozdania z już udzielonych zamówień publicznych, prowadzi Generalny Rejestr Umów oraz monitoruje wydatki.

Sekcja Planowania, Monitorowania Wydatków i Sprawozdawczości
kierownik: Maria Flur
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-79
Pracownia ds. Organizacji Wystaw
kierownik
specjalista ds. organizacji wystaw Zuzanna Miśtal
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-45
Sekcja ds. organizacji wystaw zajmuje się planowaniem i koordynowaniem wszelkich działań związanych z poszczególnymi etapami powstawania wystaw czasowych w Muzeum.

Oddział Rynek Podziemny
kierownik
kustosz Łukasz Walas
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-48
Pracownia prowadzi działalność w zakresie trwałej ochrony dóbr historii i kultury na obszarze Rynku Krakowskiego, z uwzględnieniem życia społecznego, gospodarczego, politycznego oraz środowiska naturalnego.

Sekcja ds. personalnych
kierownik
Beata Furtak
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel.: (12) 423-08-28, (12) 619-23-19, (12) 619-23-76
Sekcja ds. personalnych realizuje zadania związane z zarządzaniem personelem poprzez: analizę zasobów ludzkich Muzeum, planowanie zasobów ludzkich zintegrowanych z polityką i strategią Muzeum, rekrutacje personelu, opracowanie systemu oceniania, wynagradzania i awansowania pracowników, rozwój i szkolenie personelu, realizację programów planowania karier zawodowych, kształtowanie warunków i stosunków pracy, w tym negocjowanie układów zbiorowych oraz indywidualnych umów o pracę i rozwiązywanie konfliktów, controlling personalny, współpracę ze związkami zawodowymi. Sekcji podlegają referaty ds. kadr i płac.

Pracownia introligatorska
Katarzyna Pietrzycka-Minczak
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 422-68-64, (12) 422-52-58 w. 12

Sekcja ds. prawnych
kierownik
Jolanta Bańcer
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-46


Referat BHP
specjalista ds. BHP Małgorzata Majka
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-21
wtorek, czwartek 14.00-16.00
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl