Zostań sponsorem

Zostań sponsorem

ZOSTAŃ SPONSOREM MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHK), jedno z najstarszych muzeów w Polsce (założone w 1899 r.), przeżywa prawdziwy renesans. Frekwencja w naszym Muzeum sięga obecnie miliona osób rocznie. MHK jest zaliczane do trzech najważniejszych muzeów w kraju. Potwierdzają to ogólnopolskie rankingi, liczne nagrody, wyróżnienia oraz zainteresowanie mediów. Posiadamy kilkanaście oddziałów, z których kilka mieści się w najcenniejszych obiektach zabytkowych Krakowa, zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta (m.in. Rynek Podziemny, Wieża Ratuszowa i Barbakan).

Pozycja i rozwój Muzeum to wynik realizowania nowoczesnej strategii dotyczącej wszystkich aspektów prowadzonej działalności: wystawienniczej – zakładającej dbałość o jakość i dostosowanie do oczekiwań odbiorców oraz wydawniczej i oświatowej, jak m.in. kultywowanie krakowskich tradycji i zwyczajów (Konkurs Szopek Krakowskich, Pochód Lajkonika).

Efekty naszych działań widać w gruntownie zmodernizowanych oddziałach muzealnych, gdzie powstały nowoczesne, multimedialne wystawy stałe, np. Kraków czas okupacji 1939–1945 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera.
Naszymi wizytówkami są też trasy turystyczne, w tym trasa w Podziemiach Rynku Śladami europejskiej tożsamości Krakowa.
Tak efektywna promocja historii Krakowa nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe, jakie uzyskujemy ze strony sponsorów. Właściwa naszym dobroczyńcom wielka świadomość znaczenia misji realizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pozwala nam mieć nadzieję, że nie zostaniemy sami w pracy nad kolejnymi projektami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
promocja@mhk.pl
tel. +48 12 619 23 16


                                 SPONSOR MUZEUM
                                 czyli prestiż i korzyści:                       

•    Status Sponsora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
•    Prestiżowy i szlachetny wizerunek mecenasa do  wykorzystania we własnych działaniach (marketing, PR, CSR)
•    Honorowy patronat nad wszystkimi wydarzeniami i wystawami
•    Obecność na wszystkich drukowanych nośnikach informacji. W 2015 r. było to: 40 000 przewodników, 11 000 katalogów, 8 500 wydawnictw książkowych, 8 500
     czasopism i 11 000 broszur informacyjnych
•    Informacja o Sponsorze we wszystkich kanałach multimedialnych Muzeum
•    Informowanie współpracujących mediów o Sponsorze
•    Obecność logo Sponsora we wszystkich oddziałach Muzeum (łącznie z Rynkiem Podziemnym i Fabryką Emalia Oskara Schindlera)
•    Reklama na nośnikach elektronicznych Muzeum
•    Możliwość przeprowadzania wolontariatu pracowniczego w naszych strukturach
•    Realizowanie założeń CSR czyli społecznie odpowiedzialnego biznesu
•    Korzystanie z sal MHK
•    Zaproszenia na wernisaże i uroczystości
•    Specjalne kuratorskie oprowadzania dla pracowników lub gości Sponsora
•    Zgłoszenie do nagrody Mecenasa Kultury Krakowa
•    Otwartość, gotowość i pomoc naszych muzealników w    przygotowaniu czy realizacji pomysłów powstałych podczas naszej współpracy

                       SPONSOR ODDZIAŁU MUZEUM
           czyli Państwa firma na kulturalnej mapie Krakowa:

•    Status Sponsora Oddziału Muzeum Historyczneg Miasta Krakowa
•    Prestiżowy i szlachetny wizerunek Sponsora do wykorzystania we własnych działaniach (marketing, PR, CSR)
•    Honorowy patronat wszystkich wydarzeń i wystaw oddziału
•    Obecność na wszystkich drukowanych nośnikach informacji    i  we wszystkich kanałach multimedialnych dotyczących oddziału
•    Informowanie współpracujących mediów o Sponsorze
•    Możliwość przeprowadzania wolontariatu pracowniczego w naszych strukturach
•    Realizowanie założeń CSR czyli społecznie         odpowiedzialnego biznesu
•    Korzystanie z sal oddziału
•    Zaproszenia na wernisaże i uroczystości
•    Specjalne kuratorskie oprowadzania dla pracowników lub gości
•    Zgłoszenie do nagrody Mecenasa Kultury Krakowa
•    Otwartość, gotowość i pomoc naszych muzealników w     przygotowaniu czy realizacji pomysłów powstałych podczas naszej współpracy                                
                             PARTNER MUZEUM
              czyli wszystko zależy od potrzeb i sytuacji:

•    Status Partnera wybranego wydarzenia lub wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
•    Wizerunek partnera do wykorzystania we własnych działaniach (marketing, PR, CSR)
•    Obecność na wszystkich drukowanych nośnikach informacji oraz we  wszystkich kanałach multimedialnych dotyczących danego wydarzenia
•    Informowanie współpracujących mediów o Partnerze
•    Zaproszenie na uroczystości związane z wydarzeniem
•    Specjalne kuratorskie oprowadzania dla pracowników lub gości
•    Inne korzyści i formy współdziałania przygotowane indywidualnie dla Partnera
                 


                     
Klub eMHaKa
czyli członkowstwo dla każdego
www.mhk.pl/klub-emhaka


Kontakt w sprawie współpracy

Dział Promocji i Marketingu
tel. 12 619-23-16
e-mail: promocja@mhk.pl