Misja i historia

Misja i historia

Drugim obiektem pozyskanym na cele muzealne była „Kamienica Hipolitów”, położona przy Placu Mariackim 3. W 1986 r. opracowano projekt rewaloryzacji i adaptacji budynku. Po trwającym długo gruntownym remoncie i konserwacji obiektu, został przygotowany scenariusz ekspozycji poświęconej historii wnętrz mieszczańskich. Wystawa stała Dom mieszczański została otwarta w listopadzie 2003 r.
Kolejnym oddziałem Muzeum jest utworzony w 1993 r. „Zwierzyniecki Salon Artystyczny”, z siedzibą przy ul Królowej Jadwigi 41, gdzie mieści się niewielka ekspozycja Mieszkanie na Zwierzyńcu w początkach XX w. Szczególną opieką otacza ten oddział Rada Dzielnicy VII.
Od 1999 r. Muzeum podlega Barbakan, jeden z najciekawszych przykładów średniowiecznej architektury obronnej, w okresach letnich udostępniany turystom.
W 2003 r. Muzeum poszerzyło swój stan posiadania o kolejny obiekt – Aptekę „Pod Orłem” (Plac Bohaterów Getta 18), gdzie podczas okupacji organizowana była pomoc dla krakowskich Żydów. W odtworzonym częściowo wnętrzu dawnej apteki Tadeusza Pankiewicza mieści się wystawa poświęcona tragicznym wydarzeniom holokaustu w Krakowie.
W 2004 r. Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wydał decyzję o zorganizowaniu przez Muzeum Oddziału „Dzieje Nowej Huty”. Niedawno rozpoczęła działalność Pracownia Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Nowej Huty.
W latach 2005–2007 Muzeum zrealizowało jubileuszowy projekt z okazji 750. rocznicy lokacji Krakowa na prawie magdeburskim. Najważniejszym elementem tego przedsięwzięcia był cykl tzw. wystaw lokacyjnych zainaugurowany w roku 2005 ekspozycją Legendy i tajemnice Krakowa. W roku 2006 w ramach cyklu zaprezentowaliśmy wystawę Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Podsumowanie w roku jubileuszowym 2007 stanowiła wystawa Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Wystawom towarzyszyły sesje naukowe, wydawnictwa i koncerty. W czerwcu 2007 roku nastąpiło otwarcie trasy turystycznej Mury Obronne – Barbakan: Muzeum udostępniło publiczności odcinek murów obronnych przy ulicy Pijarskiej, od baszty Pasamoników do Arsenału.
Od 2005 roku działa w strukturze MHK nowy oddział Dzieje Nowej Huty, funkcjonujący w nowoczesnej formule muzeum rozproszonego. Nowohucki oddział w roku 2009 bardzo aktywnie włączył się w obchody jubileuszu 60-lecia Nowej Huty.
W czerwcu 2010 r., przy ulicy Lipowej 4, w dawnej Niemieckiej Fabryce Wyrobów Emaliowanych, której właścicielem w czasie II wojny światowej był Oskar Schindler, otwarty został oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera z wystawą stałą Kraków – czas okupacji 1939–1945.
Natomiast w czerwcu 2010 r. we wschodniej części Rynku Głównego została udostępniona publiczności podziemna trasa turystyczna Śladem europejskiej tożsamości Krakowa , czyli Rynek Podziemny. Muzeum opracowało projekt ekspozycji będącej połączeniem rezerwatu archeologicznego z nowoczesną, multimedialną ekspozycją.
Od kilku lat trwają intensywne prace remontowo-konserwatorskie w Pałacu Krzysztofory, który w roku 2009 w całości przeszedł w posiadanie Muzeum. Zakończenie tych prac planowane jest na rok 2020, a ich ukoronowaniem będzie otwarcie nowej wystawy stałej o historii i kulturze Krakowa.
W 2008 r. przy ulicy Księcia Józefa rozpoczęto budowę nowego obiektu Thesaurus Cracoviensis. Centrum Interpretacji Artefaktów, który ma pomieścić nowoczesne magazyny muzealne oraz pracownie konserwacji dzieł sztuki. Budynek Centrum z jednej strony będzie miejscem przechowywania zbiorów, z drugiej zaś – miejscem, do którego będzie miał dostęp zwiedzający.
Wszystkie te działania mają na celu dostosowanie naszej placówki do standardów europejskiego muzealnictwa.