Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

LEKCJE:
zajęcia odbywają się w Pałacu Krzysztofory

1. Czy w teatrze zawsze było ciemno?
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Czas trwania: ok. 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo  II „Mała Ojczyzna”
Ojczyzna
Społeczeństwo F
ormy walki o niepodległość
Życie na emigracji
Polska w okresie II wojnie światowej.
2.1);2.2);2.3); 3.1); 5.2); 23.4); 24.3); 27.4);
Historia   III Społeczeństwo średniowiecznej Europy.
Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy.
Polska pierwszych Piastów.
Życie pod zaborami.
11.2); 12.1); 13.4); 35.3);

Podczas lekcji uczniowie poznają historię teatru polskiego – w szczególności historię teatru krakowskiego. Prezentację ilustrują liczne zdjęcia i opisy najciekawszych rozwiązań technicznych, inscenizatorskich i reżyserskich stosowanych w teatrach przez wieki. Uczniowie dowiadują się jak kiedyś wyglądały przedstawienia, poznają najważniejsze postacie związane z teatrem i znaczenie tej dziedziny sztuki zarówno w kontekście historycznym jak i kulturowym i społecznym.

WARSZTATY:

warsztaty odbywają się w Pałacu Krzysztofory

1. Co się dzieje w teatrze?
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
Czas trwania: ok. 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Wychowanie przedszkolne   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja wczesnoszkolna  I Edukacja polonistyczna Edukacja społeczna
Zajęcia techniczne
Etyka
Edukacja plastyczna
1.1.); 1.3); 5.2); 9.1); 11.1); 4.1); 4.3);
Uczestnicy warsztatów poznają sposób działania teatru – dowiadują się jak należy się zachowywać podczas przedstawienia, po co są przerwy, co oznacza trzeci dzwonek oraz czy podczas przedstawiania można coś jeść. Dowiadują się też jak kiedyś ubierano się do teatru i czy światła na widowni zawsze były zgaszone. Poszczególne informacje przekazywane są zarówno w formie krótkich opowieści jak i obrazujących poszczególne sytuacje scenek i zabaw.

2. Co się dzieje na scenie?
Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
Czas trwania: ok. 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Wychowanie przedszkolne   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Wychowanie przez sztukę 
4.1); 4.3); 7.1); 7.2); 8.3); 9.1); 9.2)
Edukacja wczesnoszkolna  I Edukacja polonistyczna Edukacja społeczna
Zajęcia techniczne
Etyka
Edukacja plastyczna
1.1.); 1.3); 4.1); 4.3); 5.2); 9.1); 11.1);
Uczestnicy warsztatów poznają w jaki sposób przygotowywane jest przedstawienie, co to są próby i co może się przydać podczas spektaklu. Poznają zawód reżysera, aktora, inspicjenta, suflera. Dowiadują się co to jest pracownia techniczna, kim jest garderobiana i scenograf. Poznają też jak przygotowywano przedstawiania przed wiekami. Wspólnie poszukają sposobów na wywołanie scenicznej burzy i stworzenie scenicznego morza.

3. Dwaj kamraci
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 210 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Język polski III Analiza i interpretacja tekstów kultury II.1.1); II.1.2); II.2.6); II.3.1); II.4.2); II.4.3)
IV Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie informacji
Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.1.6)

II.1.1); II.1.2); II.2.2); II.2.4); II.3.1); II.3.3); II.3.4); II.4.2); II.4.3)
W trakcie zajęć Dante i Wergiliusz poprowadzą nas przez kręgi zaświatów Boskiej komedii. Uczniowie będą mogli zaproponować własne interpretacje Dantejskich kręgów Piekła, Czyśćca i Raju. Będziemy rozmawiać o wartościach i ich znaczeniu w życiu każdego człowieka. Przykłady z twórczości Józefa Szajny, ze spektaklu Dante, pokażą, w jaki sposób reżyser przetwarza tekst literacki w sceniczną realizację.

4. Miłość szczęśliwa
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: ok. 210 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Język polski III Analiza i interpretacja tekstów kultury II.1.1); II.1.2); II.2.6); II.3.1); II.4.2); II.4.3)
IV Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie informacji
Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.1.6)

II.1.1); II.1.2); II.2.2); II.2.4); II.3.1); II.3.3); II.3.4); II.4.2); II.4.3)
W trakcie warsztatów na przykładzie Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry omawiane jest tworzenie związku i miłość dwojga w kontekście norm społecznych, analiza charakterów postaci i ich zamierzenia. XIX-wieczny afisz teatralny, program teatralny i jego konstruowanie posłużą do przygotowania programów reklamujących współczesne przedstawienie wraz z nowo wykreowanymi postaciami. W przebiegu warsztatów przewidziane są ćwiczenia sceniczne oraz pisarskie związane z dramatami Aleksandra Fredry.

5. Podglądanie obyczajów
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: ok. 210 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Język polski III Analiza i interpretacja tekstów kultury II.1.1); II.1.2); II.2.6); II.2.9); II.3.1); II.4.2); II.4.3)
IV Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie informacji
Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.1.6)

II.1.1); II.1.2); II.2.2); II.2.4); II.3.1); II.3.3); II.3.4); II.4.2); II.4.3)
Realizm i naturalizm, nurty które pojawiły się pod koniec XIX wieku, odkryły przed okiem widza teatru te sfery życia, które dotychczas nie były przedmiotem sztuki. Fotografia i fragmenty dramatów Nora czyli dom lalki Henryka Ibsena, Panna Julia Augusta Strindberga pozwolą prześledzić, czego dotyczyło nowe postrzeganie w realizmie i naturalizmie.


Cennik:
lekcje muzealne: 100 zł od grupy
warsztaty: 120 zł  od grupy

ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 422-68-64, (12) 422-52-58
e-mail: teatr@mhk.pl

Kierownik oddziału:
starszy kustosz Małgorzata Palka

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

Środa - niedziela 10.00 - 17.30
Wystawa stała w oddziale Dom pod Krzyżem jest zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.
Rezerwuj bilety
do MHK online