Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Przed wyborem zajęć bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć muzealnych w Domu Zwierzynieckim.

LEKCJE

1. Jak powstał Wielki Kraków (poznajemy herby dawnych gmin krakowskich)
Dzieci zapoznają się z postacią Juliusza Lea i jego ideą Wielkiego Krakowa. Poznają heraldykę dawnych gmin podkrakowskich, które w 1910 roku zostały włączone do Krakowa, wykonają własnoręcznie podobizny herbów, korzystając z różnych technik plastycznych. Starsi uczniowie poznają zasady przyłączenia gmin podkrakowskich do miasta i wspólnie składają mapę Wielkiego Krakowa. Zapoznają się także z heraldyką dawnych gmin podkrakowskich, które w 1910 roku zostały włączone do Krakowa. 

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja społeczna
Edukacja plastyczna
1.1.); 1.3); 5.2); 9.1); 11.1); 4.1); 4.3);
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna"
Formy walki o niepodległość
2.1)
Wiedza o społeczeństwie III Gmina jako wspólnota mieszkańców 17.1)
Historia III Rozwój cywilizacji przemysłowej
Walka o niepodległość polski w okresie niewoli narodowej
31.2); 31.3); 31.4); 28.2)

2. Krakowskie legendy i tradycje
Dzieci poznają wybrane legendy i tradycje krakowskie i wspólnie tworzą własną legendę. Starsi uczniowie poznają zwierzynieckie tradycje – szopki krakowskiej, Lajkonika i Emausu, które stały się jednymi z symboli Krakowa. Podczas zajęć łączą wybrane legendy z tradycjami krakowskimi poprzez zabawę w pantomimę i kalambury. Poznają zasady tworzenia się legend.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Etyka
Edukacja plastyczna
Edukacja polonistyczna
11.2); 11.3); 11.5)
4.2)
1.3)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)
Język polski III Analiza i interpretacja tekstów kultury I.1.1); I.1.2); I.1.3)
Historia III Rozwój cywilizacji przemysłowej 31.2); 31.3); 31.4)

3. Dawne gry i zabawy z przedmieść Krakowa
Uczniowie podczas zajęć poznają dawne podwórkowe zabawy, uczą się wykorzystywać zwykłe przedmioty do tworzenia rekwizytów do gier i przygotowywać za ich pomocą własne zabawy.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
5.3); 5.4); 9.1); 9.2); 10.1); 10.2); 14.3)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Etyka
Edukacja plastyczna
Edukacja społeczna
11.2); 11.3); 11.5)
4.1); 4.2); 4.3); 4.4)
5.6)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)


WARSZTATY


1. W świecie bajek L.J. Kerna – zabawa w teatr  
Przygotowane są papierowe kukiełki nawiązujące do postaci z wierszy L.J. Kerna, które wykorzystywane są w przedstawieniu (role odgrywają same dzieci lub oglądają przedstawienie przygotowane przez pracowników muzeum). Na koniec wspólnie oglądamy film Proszę słonia.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.2); 3.2); 7.1); 7.2); 9.2); 14.3)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Etyka
Edukacja plastyczna
Edukacja polonistyczna
11.2); 11.3); 11.5)
4.1); 4.2); 4.3); 4.4)


2. Szkoła dawniej i dziś
Dzieci poznają legendę o Nawojce, tworzą czerpany papier i własne książeczki oraz uczą się pisać za pomocą gęsiego pióra, stalówki z obsadką i tuszu z kałamarza.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja społeczna
Edukacja plastyczna
1.1.); 1.3); 5.2); 9.1); 11.1); 4.1); 4.3);
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)
Historia III Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy 12.1); 12.2); 12.3)

ZAJĘCIA SEZONOWE

1. Wokół choinki (warsztaty przeprowadzane są w grudniu)
Uczniowie przygotowują tradycyjne choinkowe zabawki z papieru, bibuły i naturalnych materiałów oraz poznają dawne tradycje i legendy związane z okresem Bożego Narodzenia.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja plastyczna
Zajęcia techniczne
Edukacja społeczna
Edukacja matematyczna
4.1.); 4.2); 4.3); 4.4)
9.2)
5.6)
7.17)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)

2. Szopka krakowska (warsztaty przeprowadzane są w styczniu)
Uczniowie ozdabiają przygotowane wcześniej szablony i poznają zasady budowania tradycyjnej szopki krakowskiej oraz jej wariantów.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja plastyczna
Zajęcia techniczne
Edukacja społeczna
Edukacja matematyczna
4.1.); 4.2); 4.3); 4.4)
9.2)
5.6)
7.17)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)

3. Emaus na Zwierzyńcu (warsztaty przeprowadzane są w okresie świąt wielkanocnych)
Uczniowie poznają wielkanocne tradycje Krakowa: Pucheroki, Emaus i Rękawkę. Podczas warsztatów przygotowują tradycyjne zabawki emausowe

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja plastyczna
Zajęcia techniczne
Edukacja społeczna
4.1.); 4.2); 4.3); 4.4)
9.2)
5.6)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)

4. Lajkonik – Konik Zwierzyniecki (warsztaty przeprowadzane są w czerwcu)
Warsztaty związane z tradycyjnymi harcami Lajkonika w oktawę Bożego Ciała. Każdy uczestnik koloruje i ozdabia konika lub czapkę lajkonika. Uczniowie poznają historię powstania tego zwyczaju i jego współczesny przebieg.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja plastyczna
Zajęcia techniczne
Edukacja społeczna
4.1.); 4.2); 4.3); 4.4)
9.2)
5.6)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)

5. Zielone pomniki Krakowa (warsztaty przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim)
Dzieci poznają historie krakowskich kopców, Plant, Błoń i parku Jordana. Podczas warsztatów dzieci uczą się obserwować przyrodę, tworząc własne zielniki.
Przy słonecznej pogodzie możliwa wspólna wycieczka na kopiec Kościuszki.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
9.1); 9.2); 12.1); 12.2); 12.3); 14.3); 15.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja plastyczna
Edukacja społeczna
4.1.); 4.2); 4.3); 4.4)
5.6)

SPACERY PEŁNE ZAGADEK - LEKCJE W TERENIE

1. Przez Łąkę do Parku (Zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim)
Dzieci poznają historię Krakowa, krakowskich Błoń i parku Jordana poprzez wykonywanie wspólnych zadań podczas spaceru przez zielone tereny Zwierzyńca.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja społeczna
Edukacja plastyczna
1.1.); 1.3); 5.2); 9.1); 11.1); 4.1); 4.3);
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna"
Formy walki o niepodległość
2.1)

2. Przez Twierdzę na Kopiec (zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim)
Dzieci poznają historię Krakowa, Twierdzy Kraków, najstarszych dziejów Zwierzyńca i krakowskich legend poprzez wykonywanie wspólnych zadań podczas spaceru przez zielone tereny Zwierzyńca.

przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
wychowanie
przedszkolne
0 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Wychowanie przez sztukę
1.1); 1.2); 1.3); 7.1); 7.2); 9.1); 9.2)
Edukacja
wczesnoszkolna
I Edukacja społeczna
Edukacja plastyczna
1.1.); 1.3); 5.2); 9.1); 11.1); 4.1); 4.3);
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna"
Formy walki o niepodległość
2.1)

Cennik:

lekcje muzealne: 100 zł od grupy
warsztaty: 120 zł  od grupy
lekcje w terenie: 120 zł od grupy

Rezerwacje zajęć:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
oddział Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41

tel. 12 427 00 26
zwierzyniec@mhk.pl

facebook.com/DomZwierzyniecki

ul. Królowej Jadwigi 41, 30-209 Kraków
tel. (12) 427-30-38, 427-00-26
e-mail: zwierzyniec@mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Maria Lempart

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela 9.30-17.00OSTATNIE WEJŚCIE 30 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY

Ceny biletów na wystawę:

normalny 7 zł
ulgowy 5 zł
grupowy ulgowy 3,50 zł
grupowy 4 zł
rodzinny 14 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie 50 zł od grupy + bilet wstępu
oprowadzanie w języku angielskim 100 zł od grupy + bilet wstępu
lekcja muzealna 100 zł od grupy
lekcja muzealna w szkole 140 zł
lekcje w terenie 120 zł od grupy
warsztaty 120 zł od grupy
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora

Wstęp wolny w środy.

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1.
Rezerwuj bilety
do MHK online

Filmy