Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych w Domu Zwierzynieckim,
oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa


1. Wystawę stałą i wystawy czasowe w Domu Zwierzynieckim można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

2. Czas zwiedzania wystaw wynosi ok. 60 min.

3. Ostatnie wejście na wystawy dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych następuje 30 min. przed ich zamknięciem.

4. Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.

5. Na wystawach nie wolno spożywać żywności i napojów oraz rozmawiać przez telefon komórkowy.

6. Na terenie budynku oraz ogrodu muzealnego obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.

7. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

8. Dzieci poniżej lat 7 podczas zwiedzania wystaw, a także korzystania z kącika malucha lub placu zabaw, powinny pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów.

9. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
• broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
• materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
• materiałów mogących zanieczyścić wystawę lub inne osoby.

10. Istnieje możliwość pozostawienia psa na czas zwiedzania wystaw w miejscu wyznaczonym przez obsługę Muzeum.

11. Organizacja zwiedzania Muzeum w środy:
• wstęp na wystawę jest bezpłatny
• grupy zorganizowane mają wstęp bezpłatny, ale w przypadku skorzystania z usługi przewodnickiej lub innej usługi edukacyjnej ponoszą jej koszt.

12. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.mhk.pl. Bezpłatny i ulgowy wstęp reguluje Zarządzenie Dyrektora MHK (dostępne w kasie oddziału).

13. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

14. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum.

15. Przed wejściem na wystawy należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum

16. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania.

17. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl

19. Wykupienie biletu lub wypełnienie procedur pozwalających na bezpłatny wstęp wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

20. Zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach oferty edukacyjnej Domu Zwierzynieckiego precyzuje odrębny Regulamin Zajęć Muzealnych w Domu Zwierzynieckim.

21. Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie podlegają regulacjom wynikającym z aktualnie obowiązującego prawa.

ul. Królowej Jadwigi 41, 30-209 Kraków
tel. (12) 427-30-38, 427-00-26
e-mail: zwierzyniec@mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Maria Lempart

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela 9.30-17.00OSTATNIE WEJŚCIE 30 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY

Ceny biletów na wystawę:

normalny 7 zł
ulgowy 5 zł
grupowy ulgowy 3,50 zł
grupowy 4 zł
rodzinny 14 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie 50 zł od grupy + bilet wstępu
oprowadzanie w języku angielskim 100 zł od grupy + bilet wstępu
lekcja muzealna 100 zł od grupy
lekcja muzealna w szkole 140 zł
lekcje w terenie 120 zł od grupy
warsztaty 120 zł od grupy
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora

Wstęp wolny w środy.

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1.
Rezerwuj bilety
do MHK online

Filmy