Muzeum Rozproszone Nowej Huty

Muzeum Rozproszone Nowej Huty

Ideą ekomuzeum (muzeum rozproszonego), która w Europie pojawiła się w latach 60. XX w., jest zachowanie i prezentacja dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego danego regionu w naturalnym kontekście. Rozproszone w terenie obiekty, zachowane w oryginalnym miejscu, którym często nadaje się nowe funkcje, stają się stacjami muzeum, połączonymi siecią szlaków tematycznych. Opiekunami poszczególnych stacji są różne instytucje oraz członkowie lokalnej społeczności, którzy współpracują ze sobą pod wspólnym znakiem, każdy zgodnie z profilem swojej działalności. Dzięki temu muzeum rozproszone oferuje turystom różnorodne formy aktywności: zwiedzanie wystaw tematycznych, udział w warsztatach i zajęciach interaktywnych, rekreację na świeżym powietrzu oraz różnego rodzaju imprezy cykliczne. Taka forma muzeum nie tylko sprzyja zachowaniu dziedzictwa oraz kompleksowej edukacji o regionie, ale także przyczynia się do zacieśniania więzi w regionie oraz rozwijania partnerskiej współpracy przy prowadzeniu działalności w oparciu o współpracujące ze sobą instytucje, co daje szansę na rewitalizację zaniedbanych terenów, zwłaszcza postindustrialnych, które często stają się terenem ekomuzeum.

Ze względu na różnorodność zabytków znajdujących się na terenie Nowej Huty oraz ich znaczne rozproszenie, a także wielowątkowość historii tej dzielnicy oraz olbrzymi potencjał lokalnej społeczności, wydaje się ona doskonałym miejscem na stworzenie muzeum rozproszonego. W ubiegłych latach Muzeum Historyczne Miasta Krakowa podjęło już pierwsze działania zmierzające w kierunku utworzenia Muzeum Rozproszonego Nowej Huty. Podpisane zostały umowy o współpracy z właścicielami pałacu w Kościelnikach oraz z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta, który jest użytkownikiem części pałacu w Łuczanowicach (w ramach tej współpracy we wrześniu 2008 r. zorganizowano festyn rodzinny w Łuczanowicach). Wybrano logo Muzeum Rozproszonego Nowej Huty, które stanie się znakiem wyróżniającym inicjatywy podejmowane przez różne podmioty w ramach wspólnego projektu. Powstała także pierwsza trasa tematyczna prezentująca architekturę „starej” Nowej Huty. Pomocą dla turystów jest ilustrowany przewodnik, w którym zamieszczono schematyczną mapę trasy, a także krótką historię Nowej Huty oraz opis obiektów, na które warto zwrócić uwagę (przewodnik jest dostępny również w języku angielskim). W oddziale Dzieje Nowej Huty organizowane są wystawy czasowe, prezentujące różne aspekty historii dzielnicy, w tym wystawy z cyklu „Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty” opowiadające o dziejach dawnych miejscowości tworzących dzisiejszą Nową Hutę. Zabytki, które zachowały się w krajobrazie kulturowym dzisiejszej Nowej Huty (m.in. dwory, pałace i kościoły powstałe przed 1949 r.), staną się punktami kolejnej trasy tematycznej, a ostatecznie interesującymi i tętniącymi życiem stacjami Muzeum Rozproszonego Nowej Huty, oferującymi turystom dodatkowe atrakcje.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z ideą Muzeum Rozproszonego Nowej Huty i wziąć udział we wspólnym jego tworzeniu, zarówno instytucje jak i osoby prywatne, zapraszamy do odwiedzenia oddziału Dzieje Nowej Huty lub skontaktowania się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

Partnerzy Muzeum Rozproszonego Nowej Huty

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddział Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16, 31-958 Kraków
tel.: 12 425 97 75
www.mhk.pl
nowahuta@mhk.pl

ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Krakowie
Centrum Administracyjne, Budynek „Z”
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Opactwo Cystersów i kościół św. Bartłomieja w Mogile
ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków
tel.: 12 644 23 31
www.mogila.cystersi.pl

Nowohuckie Centrum Kultury
Chałupa u Szpinaka
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel.: 12 644 02 66 wew. 323, 603 13 21 07
szpinak13@o2.pl

Muzeum PRL-u, Krakowski Oddział MHP
os. Centrum E-1, 31-943 Kraków
tel./fax: 12 686 61 65
www.muzprl.pl
muzeumprl@muzhp.pl

Młodzieżowy Dom Kultury FORT 49 „Krzesławice”
os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków
tel.: 12 645 27 14, 12 645 30 92
www.mdkfort49.krakow.pl
info@mdkfort49.krakow.pl

Założenie pałacowo-parkowe Kościelniki
ul. Dybowskiego 2, 31-999 Kraków
tel.: 12 421 01 92; 605 720 617
fax: 12 428 56 97
www.koscielniki.com
office@wojciechweiss.pl

Muzeum Czynu Zbrojnego
os. Górali 23, 31-961 Kraków
tel.: 12 644 35 17
www.mczz.3-2-1.pl

Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
os. Centrum E 25/17, 31-934 Kraków
tel.: 504 774 988; 12 642 26 59
www.nowohuckie.tnb.pl
oshalina@o2.pl

Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel.: 12 642 25 94
tel./fax: 12 644 27 65
www.okn.edu.pl
sekretariat@okn.edu.pl

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Oddział w Nowej Hucie - Branicach
ul. Sasanek 2A, 31-985 Kraków
tel.: 12 640 80 60
www.ma.krakow.pl

Klub C-2 Południe Cafe [w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida]
os. Górali 5, 31-959 Kraków
www.c2poludnie.pl
pawel.derlatka@interia.pl

Stowarzyszenie „Nowy Hutnik 2010”
Stadion „Suche Stawy”
ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków
tel.: 795 298 576
www.nh2010.pl
info@hutnik-krakow.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic
Dwór Mycielskich i cmentarz kalwiński w Łuczanowicach
ul. A. Mycielskiego 11, 31-999 Kraków
tel:.12 680 90 90; 501 203 264
www.luczanowice.pl
danuta.kwater@luczanowice.pl

Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Ruszczy
ul. Jeziorko 40, 31-988 Kraków
tel.: 12 645 09 17; 660 917 475
www.ruszcza.parafia.info.pl
parafia.ruszcza@interia.pl

Kościół św. Wincentego w Pleszowie
ul. Nadbrzezie 12, 31-983 Kraków
tel.: 12 681 03 53
krakow-pleszow@neostrada.pl

Fabryka Philip Morris International (PMI) w Polsce
al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
tel.: 12 646 46 46
www.philipmorris.pl
PMPLbiuroprasowe@pmi.com

Klub Kombinator
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków
tel.: 692 84 84 00; 692 34 12 66
www.klubkombinator.blogspot.com
kombinator@klubkombinator.com

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie
os. Stalowe 12, 31-921 Kraków
tel.: 12 644 23 52; 12 644 11 15 
www.biblioteka.krakow.pl
nhbp@biblioteka.krakow.pl

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
os. Zgody 1, 31-949 Kraków
tel.: 12 644 24 32
www.krakownh.pl
biuro@krakownh.pl

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15, 31- 060 Kraków, Polska
tel.: 12 421 12 42 wew. 100
fax: 12 421 12 42 wew. 130
www.mimk.com.pl
muzeum@mimk.com.pl

Teatr Ludowy
os. Teatralne 34, 31-948 Kraków
tel.: 12 680 21 12; 12 680 21 13
www.ludowy.pl
promocja@ludowy.pl

Teatr Łaźnia Nowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków
tel.: 12 425 03 20
www.laznianowa.pl
biuro@laznianowa.pl

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
tel.: 12 680 48 20; 508 215 490
www.pttkhts.hg.pl
pttkhts@pttkhts.hg.pl

Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic”
ul. Gustawa Morcinka 23a, 31-762 Kraków
tel.: 12 645 69 89
www.bezgranic.com.pl
smceramik@op.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
os. Centrum A bl. 6 A, 31-923 Kraków
tel.: 12 644 68 10 wew. 25
www.przyjacielenowejhuty.pl
stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków
tel.:12 422 18 84
mik.krakow.pl
 

Muzeum Nowej Huty (dawne kino Światowid)
os. Centrum E 1, 31- 934 Kraków
tel. (+48) 12 446 78 21 , 12 446 78 22
 
Kierownik oddziału: Karolina Żłobecka

Godziny otwarcia: 
wtorek - niedziela 10.00 - 17.30
Ostatnie wejście na wystawę o godz. 17.00

Dla grup z przewodnikiem obowiązkowa rezerwacja biletów online: www.muzeumkrakowa.pl
We wtorek wstęp bezpłatny. Grupy pokrywają koszty obsługi przewodnickiej. Rezerwacji usług przewodnickich  należy dokonywać na stronie www.muzeumkrakowa.pl

Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16, 31-958 Kraków
tel. (12) 425-97-75
e-mail: nowahuta@mhk.pl
 
Godziny otwarcia:
wtorek  - niedziela 9.30-17.00
Ostatnie wejście na wystawę o godz. 16.30
Wstęp wolny we wtorki.

 


Zobacz na mapie


Ceny biletów na wystawę:

Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E1):
normalny 11 zł
ulgowy 8 zł
rodzinny 22 zł
grupowy 9 zł
grupowy ulgowy 8 zł

usługa przewodnicka obejmująca wystawy w Muzeum Nowej Huty (Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie oraz druga wystawa czasowa, os. Centrum E1) – czas oprowadzania do 60 minut: 100 zł
usługa przewodnicka obejmująca zwiedzanie dwóch schronów: start na wystawie Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie (Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1) spacer i zwiedzanie wystawy Podziemna Nowa Huta. Stan Zagrożenia (os. Szkolne 37) - czas oprowadzania do 90 minut: 150 zł
 
Oferta edukacyjna dla przedszkoli i szkół:
Lekcje muzealne - 100 zł
Warsztaty edukacyjne i spacery miejskie – 120 zł
Wycieczki objazdowe – 100 zł

Dzieje Nowej Huty (os. Słoneczne 16):

normalny 6 zł
ulgowy 4 zł
rodzinny 12 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
grupowy 4 zł
grupowy ulgowy 3 zł
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny
oprowadzanie po wystawie 50 zł + bilet wstępu (rezerwacja telefoniczna)
oprowadzanie/spacer po Nowej Hucie 150 zł od grupy (rezerwacja przez www.bilety.mhk.pl)
lekcja muzealna 100 zł od grupy
lekcja muzealna w szkole 140 zł
lekcje w terenie 120 zł od grupy
wycieczki objazdowe 100 zł od grupy + koszt transportu
warsztaty 120 zł od grupy
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora
 
Dla grup z przewodnikiem obowiązkowa rezerwacja biletów online: www.muzeumkrakowa.pl
Rezerwacja usługi przewodnickiej (obejmuje jedynie oprowadzanie/spacer po dzielnicy Nowa Huta) na stronie www.muzeumkrakowa.pl.
 
Bilety można nabyć w kasie oddziału lub Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1
 
 
Rezerwuj bilety
do MHK online

Filmy