Projekt "Muzeum Podgórza"

Projekt "Muzeum Podgórza"

Przedsięwzięcie prowadzone było w ramach zadania inwestycyjnego „Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu utworzenia Muzeum Podgórza”, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Gminą Miejską Kraków.
Prace budowlane związane z rewitalizacją zabytkowego zajazdu trwały od połowy 2015 roku i podzielone były na dwa etapy. Pierwszy polegał na modernizacji budynku głównego oraz adaptacji pomieszczeń na cele wystawiennicze. Przebudowana została klatka schodowa pomiędzy piętrem a poddaszem, dobudowano szyb windowy do budynku głównego. Wykonano nową aranżację dziedzińca wewnętrznego, odremontowano mur otaczający posesję, a także przeprowadzono konserwację bramy wjazdowej od strony  ul.  Powstańców Wielkopolskich wraz z fragmentem muru oraz tzw. mur wschodni na tyłach budynku.
W drugim etapie, wykonano przebudowę oficyn bocznej po stronie północnej, a także wybudowano łącznik z budynkiem głównym. W części tej znajdują się: hol wejściowy, z kasą i szatnią, sala konferencyjna z miejscem na zaplecza kawiarniane łącznie na 70 osób oraz na poddaszu pomieszczenia biurowe.
Odnowiony budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie w październiku 2017 roku.
Zakres objęty I etapem realizacji tj. budynek główny realizowany był przy udziale  środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020. W ramach projektu objętego tym dofinansowaniem wykonane zostały elementy wystawy stałej otwarcie wystawy stałej – kwiecień 2018r. – zakończenie i rozliczenie projektu – czerwiec 2018r.
Prace prowadzone były w oparciu o projekt autorstwa Jerzego Wowczaka z Autorskiej Pracowni Projektowej Jerzy Wowczak przez wykonawcę - konsorcjum firm w składzie: AGA-Bauservice Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Zygmunt Murdza Zakład Remontowo Budowlany ,,MURDZA” (partner konsorcjum), MURKRAK Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (partner konsorcjum).
Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków.

Rezerwacja biletów: 12 426 50 60 lub info@mhk.pl
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51
30-553 Kraków
tel. 12 39-68-101 (Kasa)
tel. 12 39-68-102

Kierownik oddziału
adiunkt Katarzyna Bury
podgorze@mhk.pl


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela 9.30 - 17.00
Muzeum jest nieczynne w każdą drugą środę miesiąca. 


Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków.
Partnerem wystawy jest: Archiwum Narodowe w Krakowie.

Ceny biletów na wystawę:

normalny: 12 zł
ulgowy: 9 zł
grupowy (dorośli): 6 zł
grupowy ulgowy: 5 zł
rodzinny: 24 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
oprowadzanie: 100 zł

wtorek dniem wolnego wstępu na wystawę główną, zwiedzanie wystawy czasowej płatne
bilet na wystawę stałą upoważnia do zwiedzenia wystawy czasowej

Rezerwuj bilety
do MHK online

Filmy

Filmy

Filmy