Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

LEKCJE MUZEALNE:

1.
Z dziejów średniowiecznego Krakowa
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Czas: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo  II „Mała Ojczyzna”


Mieszczanie
2.1); 2.2); 2.3)


13.1)
Historia   III Społeczeństwo średniowiecznej Europy


Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy

Polska dzielnicowa i zjednoczona
11.1); 11.2); 11.3)

12.1); 12.2); 12.3)

14.4)
 IV (zakres rozszerzony)  Kultura średniowiecza II.8.2); II.8.3)
Lekcja prezentuje uczestnikom życie codzienne dawnych mieszkańców miasta. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak handel, zwyczaje rzemieślników cechowych, obronność oraz władza miejska.

2. Kultura rycerska
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Czas: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II Rycerze 12.1)
IV Wojsko i wojskowość B.8.1.; B.8.2.
Historia  III Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy 12.2)
Na lekcji przedstawiane są bogate tradycje rycerskie. Uczniowie dowiadują się, jakie były zadania giermka i co należało do obowiązków rycerza. Poznają też zwyczaje związane z turniejami rycerskimi i zasady etosu rycerskiego. W czasie lekcji wykorzystywane są kopie hełmów i mieczy.

3. Sądy, kary i… niecne zamiary – magdeburski wymiar sprawiedliwości i jego echa w Polsce
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Czas trwania: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II Państwo polskie za Piastów
Mieszczanie
10.5); 10.6)
13.1); 13.2)
Historia  III Społeczeństwo średniowiecznej Europy 11.1); 11.2); 11.3)
IV
(zakres rozszerzony)
Polska w okresie rozbicia dzielnicowego II.5.2); II.5.3
Wprowadzenie zasad prawa niemieckiego uregulowało obowiązujące obywateli surowe zasady prawne, które zostaną przedstawione w czasie lekcji. W trakcie lekcji omawiane są rodzaje dawnych kar i tortur stosowanych przez kata oraz używane przez niego narzędzia. Nie zabraknie również charakterystyki miejskich publicznych urządzeń penitencjarnych, takich jak szubienica, pręgierz czy dyby. Zajęcia uzupełnią ilustracje zaczerpnięte ze stronic Zwierciadła saskiego (spisu prawa zwyczajowego z ok. 1220–1235 r.) z oraz fragmenty Porządku sądów i spraw prawa magdeburskiego z 1558 r. autorstwa Bartłomieja Groickiego.


WARSZTATY
:

1. Kraków jak malowany – warsztaty plastyczne
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)
Historia  III Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy
Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów
Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów
12.3)
19.5)
20.5)
Edukacja wczesnoszkolna  I  Edukacja plastyczna  4.1); 4.2);4.3); 4.4);
Uczestnicy poznają najciekawsze malarskie przedstawienia krajobrazu miejskiego i zabytków architektury. Prowadzący warsztaty opowiada o wyglądzie miasta w przeszłości i sposobach utrwalania widoków na obrazach. Uczniowie zdobywają umiejętność rozpoznawania podstawowych technik malarskich i graficznych, poznają również terminy takie jak ‘panorama’ i ‘perspektywa’. Elementem warsztatów, który w twórczy sposób pomoże utrwalić zdobytą wiedzę, jest samodzielne wykonanie własnego widoku Krakowa.

2. Broń biała na przestrzeni dziejów – warsztaty bronioznawcze
Zajęcia w wykorzystaniem karty pracy przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3)
IV Wojna i wojskowość B.8.2.
Historia  III Polska dzielnicowa i zjednoczona 14.5)
Warsztaty odbywają się w muzealnej zbrojowni, pomieszczeniu, w którym zgromadzona jest interesująca kolekcja broni dawnej. Niewątpliwą atrakcją dla uczniów uczestniczących w warsztatach jest bezpośredni kontakt z eksponatami i replikami mieczy, tarcz i hełmów. Podczas zajęć prowadzący omawia i prezentuje różne rodzaje broni białej: siecznej oraz drzewkowej. Reprezentatywne przykłady uczniowie otrzymują do własnych rąk. Warsztaty odbywają się pod nadzorem pracownika Działu Edukacji oraz nauczyciela – opiekuna grupy.

3. Lokujemy miasto – warsztaty architektoniczne
Zajęcia z wykorzystaniem karty pracy przeznaczone dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna"
Mieszczanie
2.1); 2.2); 2.3)
13.1)
Historia  III Społeczeństwo średniowiecznej Europy
Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy
Polska dzielnicowa i zjednoczona
11.3)
12.3)

14.5)

Zajęcia odbywają się w sali Królewskiej. Są wprowadzeniem do tematu Lokacja miasta średniowiecznego. Uczestnicy, analizując dokument lokacji miasta z 1257 roku, wydzielają protokół, kontekst i eschatokół aktu, poznają zasady funkcjonowania miast średniowiecznych oraz podstawowe pojęcia związane z zakładaniem nowych ośrodków, takie jak: lokacja, wójt, wolnizna, ratusz, cech, rada miejska etc. W dalszej części spotkania grupa uczestników dzieli się na zespoły osadników. Zadaniem każdej z drużyn kierowanych przez lidera jest zaprojektowanie fikcyjnego miasta średniowiecznego, lokowanego na prawie niemieckim (magdeburskim). Po wykonaniu zadań liderzy prezentują projekty swoich zespołów.

4. Z pergaminem i piórem – w kancelarii pisarza miejskiego – warsztaty pisarskie
Zajęcia z wykorzystaniem karty pracy przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna"
Mnisi
Mieszczanie
2.1); 2.2); 2.3)
11.1)
13.1)
Historia  III Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy

12.1); 12.2); 12.3)

Uczestnicy zajęć poznają warsztat pracy średniowiecznego pisarza na przykładzie urzędnika kancelarii miejskiej (metody przygotowania pergaminu i atramentu, przycinanie piór, wykonanie pieczęci oraz sam proces „wygotowania” dokumentu). Poznają też tajniki pracy średniowiecznych mnichów-kopistów. W czasie spotkania uczniowie dowiedzą się, czym jest Kodeks Baltazara Behema i będą mogły zobaczyć faksymile tego dzieła. Ponadto przygotują – metodami zbliżonymi do pracy średniowiecznego skryby, za pomocą gęsiego pióra – własny dokument i pieczęć. Materiałami uzupełniającymi warsztaty są eksponaty z sali Władz.

5. Legendy i zwyczaje krakowskie – warsztaty teatralno-plastyczne
Zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Edukacja wczesnoszkolna I Etyka
Edukacja plastyczna
Edukacja polonistyczna
11.2); 11.3); 11.5)
4.2)
1.3)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna" 2.1); 2.2); 2.3
Warsztaty dają dzieciom możliwość poznania najpopularniejszych legend, prezentują też genezę dawnych zwyczajów, charakterystycznych dla Krakowa. Elementem ubarwiającym spotkanie jest bezpośredni kontakt z rzeźbami przedstawiającymi Smoka Wawelskiego, Pana Twardowskiego, Wandę czy Lajkonika. Dzieci, wykorzystując technikę dramy, mogą wcielić się w legendarne postaci lub zaprezentować własne wersje legend w formie plastycznej lub teatralnej.

6. Legendy krakowskie
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Edukacja wczesnoszkolna I Etyka 11.2); 11.3); 11.5)
Historia i społeczeństwo II "Mała Ojczyzna"
Polska Piastów
2.1); 2.2); 2.3
10.1)
Warsztaty pozwalają poznać dzieciom bogaty świat legend krakowskich, przybliżają także genezę zwyczajów i tradycji tworzących razem magiczny obraz miasta.  Podczas zajęć dzieci w aktywny sposób uczestniczą w warsztatach poprzez wykonywanie prac plastycznych,  uczestnictwo w scenkach teatralnych. Dla starszych dzieci przygotowane są karty pracy, w tym krzyżówki i rebusy. Dzięki prezentacjom multimedialnym z bogatą ikonografią ilustrującą daną legendę dzieci w prosty i przejrzysty sposób poznają poszczególne legendy.
Do wyboru są następujące legendy: o Kraku i Smoku wawelskim, o Wandzie, co nie chciała Niemca, o hejnaliście z wieży Mariackiej i Lajkoniku, o dwóch braciach, którzy budowali wieże kościoła Mariackiego, o rycerzach zamienionych w gołębie, o diable i skarbie krzysztoforskim, o Panu Twardowskim.

7. Szopka krakowska – warsztaty plastyczne
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Edukacja wczesnoszkolna I Edukacja plastyczna
Zajęcia techniczne
Edukacja społeczna
Edukacja matematyczna
4.1); 4.2); 4.3); 4.4)
9.2)
5.6)
7.17)
Tradycja budowania szopek w okresie Bożego Narodzenia w Krakowie przyczyniła się do powstania charakterystycznej odmiany tych konstrukcji, określanej mianem szopki krakowskiej. Jej formy inspirowane są dziełami architektury zabytkowego Krakowa. Uczestnicy warsztatów poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, a w szczególności ze zwyczajem budowania szopek oraz  jasełkami. W drugiej części zajęć odbywają się warsztaty plastyczne, w trakcie których dzieci kolorują kredkami wzory szopek.

Uwaga: zajęcia organizowane są w czasie otwarcia Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich (od grudnia do lutego).

ZAJĘCIA NA WYSTAWIE CYBERTEKA. KRAKÓW – CZAS I PRZESTRZEŃ

1. Kraków – od osady do miasta lokacyjnego
Lekcja interaktywna odbywa się na wystawie stałej Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Czas trwania: 60 minut

Przedmiot: historia i społeczeństwo; historia
Etap edukacyjny: II, III
Tematy: mała ojczyzna; mieszczanie
Społeczeństwo średniowiecznej Europy; kultura materialna i duchowna łacińskiej Europy; Polska dzielnicowa i zjednoczona

W dziejach rozwoju osadnictwa w Polsce Kraków ma wyjątkową pozycję, zarówno jako pradawne miejsce osadnicze, siedziba władców, ważny ośrodek sakralny, kulturalny i gospodarczy, jak i jeden z najważniejszych historycznych układów urbanistycznych. Zajęcia prezentują rozwój krakowskiego zespołu osadniczego od osady wczesnośredniowiecznej po lokację miasta w 1257 r. na prawie magdeburskim. Dzięki prezentacjom multimedialnym można zapoznać się z cyfrowymi rekonstrukcjami romańskiej i gotyckiej zabudowy Wawelu, Okołu i Krakowa. Uczestnicy zajęć poznają także takie pojęcia jak: gród, podgrodzie, lokacja, zasadźca, wolnizna, wójt, etc.

2. Kraków – Trójmiasto – Aglomeracja
Lekcja interaktywna odbywa się na wystawie stałej Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 60 minut

Przedmiot: historia i społeczeństwo; historia
Etap edukacyjny: II, III, IV
Tematy: Rzeczpospolita Obojga Narodów; społeczeństwo średniowiecznej Europy; formy państwa nowożytnego

Zajęcia prezentują proces tworzenia się aglomeracji krakowskiej w czasach średniowiecza i okresie nowożytnym. Jest to opowieść o fenomenie trójmiasta, jakim był Kraków, Kazimierz i Kleparz. W XVI w. Kraków jako stolica monarchii Jagiellonów przeżywał rozkwit, będąc najważniejszym ośrodkiem kulturalnym, naukowym oraz handlowym na ziemiach polskich. Dopiero okupacja szwedzka miasta w latach 1655–1657 ostatecznie zakończyła czasy świetności Krakowa. Dzięki prezentacjom multimedialnym można zapoznać się z cyfrowymi rekonstrukcjami renesansowej i barokowej zabudowy Krakowa, Kazimierza i Kleparza. Uczestnicy zajęć poznają także takie pojęcia, jak: aglomeracja, jurydyka, przedmieście, etc.

3. Ku współczesności. Jak powstawał Wielki Kraków?
Lekcja interaktywna odbywa się na wystawie stałej Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 60 minut

Przedmiot: historia i społeczeństwo; historia
Etap edukacyjny: II, III, IV
Tematy: mała ojczyzna; miasto przemysłowe; gospodarka

Zajęcia prezentują rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta w ramach projektu Wielki Kraków, zrealizowanego w latach 1909–1915. Na początku XX w. Kraków, centrum polskości, zwany polskimi Atenami lub polskim Piemontem, był miastem pod względem powierzchni niewielkim i o bardzo dużym zagęszczeniu mieszkańców. Władze austriackie uczyniły z Krakowa ważną przygraniczną twierdzę. Ideę rozszerzenia granic udało się zrealizować dzięki staraniom prezydenta Krakowa Juliusza Leo. Powstał Wielki Kraków. Był to początek przemiany miasta w metropolię. Podczas zajęć można także dowiedzieć się o dziejach i dziedzictwie kulturowym gmin okalających miasto, które zostały wówczas włączone do Krakowa.

4. Zwykłe, niezwykłe widoki Krakowa – czyli jak wyglądał dawny Kraków
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania: 90 minut

Na warsztatach dzieci poznają najstarszy widok Krakowa z Kroniki Świata Hartmana Schedla z końca XV w., a następnie dokonują porównań z późniejszymi panoramami miasta i z jego dzisiejszym widokiem. Poznają przy tym najważniejsze budowle, zarówno te istniejące, jak i te, których już nie ma. Uczą się je lokalizować na mapie Krakowa. W trakcie warsztatów dzieci mają możliwość zwiedzenia także wystawy Cyberteka Kraków czas i przestrzeń.

Przedmioty: historia; historia i społeczeństwo
Etap edukacyjny: II, III
Tematy: kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy; państwo polskie za Piastów; mała ojczyzna

5. Przez style i epoki – czyli krakowska architektura na przestrzeni dziejów
Warsztaty plastyczne
Czas trwania: 90 minut

Na podstawie rekonstrukcji cyfrowych i makiet historycznych umieszczonych na wystawie stałej Cyberteka – Kraków czas i przestrzeń dzieci zapoznają się z podstawowymi stylami w architekturze na przykładzie krakowskich zabytków. Rotunda świętych Feliksa i Adaukta, kościół św. Katarzyny, Barbakan, kaplica Zygmuntowska to tylko niektóre z krakowskich zabytków, które służą do omówienia tematu i prezentują świat architektury i sztuki minionych epok.

Przedmioty: historia
Etap edukacyjny: III, IV
Tematy: kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy; kultura średniowiecza


Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
(wejście od ul. Szczepańskiej 2)
tel. (+48) 12 619-23-35
e-mail: krzysztofory@mhk.pl

Kierownik oddziału: kustosz Piotr Hapanowicz

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wystawa stała Cyberteka:
wtorek - niedziela 10.00-17.30Ceny biletów na wystawę:

wystawa stała Cyberteka:
normalny: 12,00 zł
ulgowy: 8,00 zł
rodzinny: 24,00 zł
grupowy ulgowy: 6,00 zł
grupowy (dorośli): 8 zł
członkowie Klubu MHK: wstęp wolny
usługa przewodnicka: 100,00 zł

Wstęp wolny na wystawę Cyberteka we wtorki.

Wejścia na wystawę:
Grupy zorganizowane, do 20 osób: co pół godziny
Turyści indywidualni: co pół godziny, nie więcej niż 15 osób o danej godzinie
Ostanie wejście: dla grup na 60 min. przed zamknięciem ekspozycji, dla turystów indywidualnych na 45 min. przed zamknięciem.

Obowiązuje system rezerwacji biletów i usług przewodnickich przez system rezerwacji MHK.
Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1, 31-011 Kraków, tel. 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl
Rezerwuj bilety
do MHK online