Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

LEKCJE MUZEALNE

1. Procesy stalinowskie w Krakowie
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo  II „Mała Ojczyzna” 2.1); 2.2); 2.3)
Historia   IV (zakres podstawowy) Polska w systemie komunistycznym 11.2)
 IV (zakres rozszerzony) Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich
Polska w latach 1944–1948
Polska w latach 1948–1956
V.8.4); V.8.5)

V.13.2)
V.14.2)
Lekcja przedstawia fikcje niezawisłego sądu w PRL w latach 1945–1956. Pokazane zostaną sylwetki osób, które potraktowano jak zbrodniarzy, ponieważ nie zgodziły się na narzucanie Polsce nowego totalitarnego ustroju. Wielu z nich było bohaterami w walce, którą Polskie Państwo Podziemne wydało niemieckiemu okupantowi. Lekcja rozpocznie się na sali wystawy stałej Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956, gdzie uczniowie zapoznają się z represjami wobec podziemia niepodległościowego po 1945, tzw. procesem krakowskim z 1947 r. i procesem kurii biskupiej z 1953 r. Następnie uczniowie przejdą do sali wykładowej, gdzie przedstawiona zostanie prezentacja sylwetek osób skazanych we wspomnianych procesach.

2. Propaganda wobec AK. Działania przeciw podziemiu niepodległościowemu w okolicach Krakowa po 1945 r.
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II „Mała Ojczyzna” 2.1); 2.2)
IV Język, komunikacja i media E.2.2
Historia  IV (zakres podstawowy) Ziemie polskie pod dwiema okupacjami
Polska w systemie komunistycznym
8.2)
11.2)
IV (zakres rozszerzony) Polska w latach 1944–1948

V.13.2)

Lekcja pokaże proces dyskredytowania Polskiego Państwa Podziemnego przez władzę ludową po 1945 roku. Akcja była połączona z bezwzględnymi działaniami jednostek Urzędu Bezpieczeństwa przeciwko konspiracyjnym oddziałom zbrojnym, które postanowiły kontynuować walkę o wolną Polskę. Uczniowie zapoznają się z sytuacją w Polsce po zakończeniu II wojny światowej i losami żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Przedstawione zostaną mechanizmy komunistycznej propagandy i historia oddziału Józefa Kurasia „Ognia” oraz Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Następnie uczniowie przejdą do sali wykładowej, gdzie przedstawiona zostanie prezentacja sylwetek Jana Kurasia, księdza Władysława Gurgacza oraz tragiczna historia oddziału „Wiarusy”.

3. Sylwetki mieszkańców Krakowa więzionych i przesłuchiwanych przez gestapo przy ulicy Pomorskiej
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II „Mała Ojczyzna”
Polska w okresie II wojny światowej
2.1); 2.2)
27.1); 27.3); 27.4)
Historia  IV (zakres podstawowy) Ziemie polskie pod dwiema okupacjami 8.1)
IV (zakres rozszerzony) Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust

V.7.1)

Uczniowie poznają tajniki systemu niemieckiego terroru wobec Polaków na przykładzie aresztowanych przez gestapo krakowian, których połączył pobyt w celach przy ul. Pomorskiej. Przez areszt przeszło kilka tysięcy osób z najróżniejszych środowisk. Najczęściej były to osoby związane z działalnością konspiracyjną. Wiele z nich zostało zamęczonych podczas brutalnego śledztwa, wiele zostało rozstrzelanych na terenie Krakowa; część wywieziono do obozów koncentracyjnych. Zajęcia rozpoczynają się w celach aresztu gestapo przy ul. Pomorskiej, gdzie uczniowie zapoznają się z historią tego miejsca. Druga część lekcji odbywa się w sali wykładowej, gdzie prezentowane są historie kilku osób zatrzymanych i torturowanych na Pomorskiej. Ilustracją prezentacji są fotografie, które pokzują codzienne życie ofiar z okresu przed ich aresztowaniem.

WARSZTATY:

1. Los Polaków, więźniów Montelupich i Pomorskiej na podstawie dokumentów, relacji i materiałów muzealnych
Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II „Mała Ojczyzna”
Polska w okresie II wojny światowej
2.1); 2.2)
27.1); 27.3); 27.4)
Historia  IV (zakres podstawowy) Ziemie polskie pod dwiema okupacjami 8.1)
IV (zakres rozszerzony) Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust
Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich
V.7.1)
V.8.3); V.8.4)
Warsztaty zawierają elementy dramy, które aktywizują uczniów i wprowadzają elementy przeżywania do procesu dydaktycznego. Uczestnicy warsztatów dowiadują się więc o zbrodniach faszyzmu i tragedii ludobójstwa m.in. poprzez emocjonalne zaangażowanie i wczuwanie się w położenie innych osób. Istotną rolę odgrywa zindywidualizowanie losów ofiar zagłady. Do uczniów przemawiają nie liczby, daty, fakty, ale indywidualne, prywatne losy poszczególnych osób zawarte w prezentowanych fotografiach, listach, wspomnieniach i oryginalnych dokumentach z czasów wojny.

2. Jak ludzie ludziom mogli zgotować taki los?
Zajęcia dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II „Mała Ojczyzna”
Polska w okresie II wojny światowej
2.1); 2.2)
27.1); 27.2); 27.3); 27.4)
Historia  IV (zakres podstawowy) Kryzys demokracji w Europie Zachodniej 3.2); 3.3)

Dzięki analizie Baśni o rudowłosych prezentowany jest problem powstawania uprzedzeń i dyskryminacji. Uczniowie dzięki rozmowom poznają takie pojęcia jak: faszyzm, eksterminacja, Holokaust, obóz koncentracyjny. Celem warsztatów jest promowanie zasady tolerancji w życiu społecznym.

3. Lekcja historii na ulicy Miasta: spacer wokół placu Inwalidów
Zajęcia dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II „Mała Ojczyzna”
Polska w okresie II wojny światowej
2.1); 2.2); 2.3)
27.1); 27.2); 27.3); 27.4)
Historia  IV (zakres podstawowy) Ziemie polskie pod dwiema okupacjami
Polska w systemie komunistycznym
8.1)
11.1); 11.2)
IV (zakres rozszerzony) Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust
Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich
Polska w latach 1944–1948
V.7.1); V.7.2)
V.8.3)

V.13.2)

Spacer wokół placu Inwalidów przebiega wzdłuż trasy: Ulica Pomorska – plac Axentowicza- ulica Królewska (niemiecka dzielnica mieszkaniowa) – plac Inwalidów 3 (budynek byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego) – park Krakowski. Uczestnicy spaceru poznają historię Domu Śląskiego przy ul. Pomorskiej 2 i zwiedzają cele podręcznego aresztu gestapo. Następnie przechodzą na pobliski plac Axentowicza, gdzie poznają historię kościoła św. Szczepana. Następnie przechodzą na ul. Królewską, gdzie można zobaczyć budynki wybudowane przez Niemców w czasie II wojny światowej w tzw. dzielnicy niemieckiej. Po przejściu na pl. Inwalidów omawiana jest historia znajdującego się na nim budynku byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i represje komunistyczne wobec polskiego podziemia niepodległościowego. Przechodząc na teren parku Krakowskiego uczestnicy poznają historię tego miejsca ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej.

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków
tel.: (+48) 12 633-14-14, 12 631-10-01, 12 631-10-02
fax: (12) 631-10-02
e-mail: pomorska@mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Monika Bednarek

Zastępca kierownika:
adiunkt Tomasz Stachów

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela 10.00-17.30


OSTATNIE WEJŚCIE - 30 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY
Zapraszamy do wirtualnego archiwum.


Ceny biletów na wystawę:

normalny 9 zł
ulgowy 7 zł
grupowy szkolny 6 zł (od osoby)
grupowy (dorośli) 7 zł
rodzinny 18 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

Łączony bilet wstępu Trasa Pamięci (Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem, Fabryka Schindlera):
bilet normalny: 32 zł
bilet ulgowy: 24 zł
bilet rodzinny: 64 zł
bilet grupowy: 24 zł
bilet grupowy szkolny: 22 zł
Bilet ważny przez 7 dni od daty zakupu.

oprowadzanie po wystawie: 100 zł od grupy + bilety wstępu
wejście do dawnych cel gestapo bezpłatne

Wstęp wolny we wtorki.

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1
Rezerwacja usługi przewodnickiej na stronie www.bilety.mhk.pl.

Rezerwuj bilety
do MHK online
*
Muzeum na trasie pamięci MHK