Opowiedz mi miasto

Opowiedz mi miasto

"Przeszłość, opowiedziana ustami świadków historii" to główna idea projektu Opowiedz mi miasto.
Jego podstawowym celem jest edukacja medialna i obywatelska, dotycząca najnowszej historii Krakowa, obecnej w opowieściach mieszkańców miasta. Przez klika miesięcy z najstarszymi krakowianami oraz duszpasterzami sześciu najstarszych krakowskich religii rozmawiali pracownicy MHK. Rozmowy dotyczyły wspomnień, związanych z kulturą, sposobami świętowania i wyznawaną religią. Pytaliśmy także o formy religijności – te, które przetrwały, lub zanikły. W projekcie udział wzięli krakowianie wyznania rzymskokatolickiego, mojżeszowego, ewangelicy, prawosławni, unici, Ormianie oraz ich duszpasterze.
Zaglądając na stronę będziemy mieć szansę spotkania krakowian rożnych wyznań, dzięki czemu w szerszy sposób będziemy patrzeć na dzieje naszego miasta. Jako muzealnicy chcieliśmy upamiętniać nie tylko materialne, ale także niematerialne dziedzictwo Krakowa.
Oprócz zarejestrowanych wspomnień świadków historii, powstały także rejestracje, poświęcone każdemu wiodącemu krakowskiemu wyznaniu. Zostały zrealizowane z udziałem duszpasterzy, w zabytkowych wnętrzach świątyń. Dodatkowo materiał został zilustrowany rejestracjami z nabożeństw. Dzięki temu możemy nie tylko dowiedzieć się o różnicach, podobieństwach, lecz także je zobaczyć.
Zgromadzony materiał znajdą Państwo na tej na stornie internetowej, wzbogaconej o treść merytoryczną, ikonografię, źródła pisane. Dzięki temu w nowoczesny i przyjemny sposób będzie można nauczyć się wiele o tym, jacy jesteśmy, my Krakowianie, jaka jest nasza przeszłość, jak barwne mamy tradycje, w jak rożny sposób świętujemy.
Projekt Opowiedz mi miasto został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl