Program konferencji

Program konferencji

Konferencja
Miejsce po – miejsce bez
9–10 kwietnia 2015 r.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4


9 KWIETNIA 2015, CZWARTEK

9.00–9.10
Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – powitanie gości

9.10–9.50
dr Volker Rodekamp (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig) – Relacje niemiecko-żydowskie w czasie II wojny światowej, wykład inauguracyjny

Blok I:
Miejsca – miasta – ludzie

Prowadzenie: Jacek Sawiński, z-ca Dyrektora ds. naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

9.50–10.10
dr Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Europeistyki) – Kraków – od miasta labiryntu do miasta palimpsestu

10.10–10.30
Beata Chomątowska (Stowarzyszenie Stacja Muranów/ Muzeum Historii Żydów Polskich Polin) – Miejsce-po-getcie. Miejska archeologia wyobraźni

10.30–10.50
Marta Duch-Dyngosz (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii) – Materialne ślady trudnej przeszłości w dawnych sztetlach

10.50–11.10
dr Anna Wylegała (Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii) – Wokół „rzeczy żydowskich”: żydowska własność i zabytki kultury materialnej w ukraińskiej Galicji

11.10–11.30
Dyskusja

11.30–12.10
Przerwa kawowa


Blok II:
Miejsca – miasta – ludzie

Prowadzenie: Tomasz Owoc (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

12.10–12.50
Róbert Pollák (Východoslovenské múzeum v Košiciach) – Jedno muzeum – cztery państwa. 30 lat muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach. 1918–1948.

12.50–13.10
Maciej Mamet (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski) – Miasto na papierze – rekonstrukcja prawobrzeżnego Forst na podstawie dokumentacji archiwalnej

13.10–13.30
Anna Dąbrowicz (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi) – Bałucki tryptyk – wokół pamięci o ludziach i miejscu

13.30–13.50
prof. Zbigniew Pasek i Agata Rejowska (Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Humanistyczny. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii) Poniemieckie „skarby” w Wałbrzychu. Poszukiwanie depozytów jako element legendy miejskiej i lokalnej tożsamości mieszkańców

13.50–14.10
Katarzyna Schatt-Babińska (Uniwersytet Łódzki) – Utrata czy ocalenie? Trudna sytuacja poniemieckich rezydencji na terenie ziem odzyskanych

14.30–14.50
Witold Przewoźny (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) – Olędrzy czyli obcy, których zaproszono

14.50–15.10
Dyskusja

15.10–16.40
Obiad i przerwa kawowa


Blok III:
Miejsca/ zdarzenia – upamiętnienie

Prowadzenie: Grzegorz Jeżowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

16.40–17.00
dr Anna Długozima (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Katedra Sztuki Krajobrazu) – Rewitalizacja pamięci, czyli o współczesnych założeniach przestrzennych upamiętniających II wojnę światową

17.00–17.20
Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński) – Zmiana nazw ulic w miastach Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej jako próba adaptacji przestrzeni miejskiej do nowych warunków

17.20–17.40
Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof) – Między utylitarnością a świętością... Były KL Stutthof chwilę po wyzwoleniu. Próby „zagospodarowania” terenu byłego obozu w latach 1945–1946

17.40–18.00
Urszula Sochacka (Stowarzyszenie U siebie–At home) – Film „Nie wolno się brzydko bawić” – o hitlerowskim obozie dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi

18.00–18.20
Dyskusja

10 KWIETNIA 2015, PIĄTEK

Blok I:
Teksty/ źródła

Prowadzenie: Marta Śmietana (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

9.30–10.10
prof. Joanna Tokarska-Bakir (Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Warszawa) – Listy o głodzie: pomiędzy brakiem a nadmiarem pamięci, wykład wprowadzający

10.10–10.30
dr Monika Stępień (Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie) – Kraków zapomniał – Kraków pamięta. Powroty Ocalonych z Zagłady do rodzinnego miasta w świetle literatury dokumentu osobistego

10.30–10.50
dr Barbara Weżgowiec (I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – Pomiędzy pamięcią miejsca i miejscem pamięci. O uobecnianiu przeszłości Gdańska we współczesnej prozie polskiej

10.50–11.10
Sylwia Jankowy (Uniwersytet Wrocławski) – Żydowskie księgi (nie)pamięci

11.10–11.30
Marlena Bodo (Uniwersytet Jagielloński) – Pamięć o II wojnie światowej w świadomości ocalonych Żydów z Szydłowca

11.30–11.50
Przerwa kawowa

Blok II:
Cmentarze

Prowadzenie: Tomasz Stachów (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

11.50–12.10
Emilia Kostka (Uniwersytet Zielonogórski) – Cmentarze bez żywych – powojenne losy nekropolii na przykładzie cmentarza ewangelickiego w Bojadłach

12.10–12.30
dr Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii) – Odkrywanie warstw niepamięci. Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20.III.1942)

12.30–12.50
dr Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,) i dr hab. Małgorzata Fabiszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Anglistyki) – Poznaniacy z cynowych trumien. Społeczny kontekst ekshumacji prowadzonych na terenie byłych cmentarzy

12.50–13.10
dr Sławoj Tanaś (Uniwersytet Łódzki. Instytut Geografii Miast i Turyzmu) – Tanatoturystyka – turystyczne wykorzystanie przestrzeni śmierci

13.10–13.30
Monika Hyla (Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych oraz Monika Hyla Krakowianka Usługi Przewodnickie) – Krakowski dark tourism: „atrakcyjna” wycieczka w miejsca naznaczone śmiercią czy Trasa Pamięci

13.30–13.50
Dyskusja

13.50–15.20
Przerwa kawowa


Blok III:
Przywracanie/ rekonstrukcja

Prowadzenie: Monika Bednarek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

15.20–15.40
dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Europeistyki UJ, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście, Centrum Badań Holokaustu UJ) – Postpamięć Zagłady w Polsce. Dobre praktyki w edukacji nieformalnej

15.40–16.00
Karolina Wójcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – II wojna światowa w świadomości pokolenia Milenium

16.00–16.20
dr hab. Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Filozofii i Socjologii) – Polskie krajobrazy pamięci po Holokauście

16.20–17.00
Andrzej Muzyka (Lwowskie Muzeum Historyczne) – Zachowanie/ ochrona/ utrwalenie? pamięci historycznej – test pamięci (na przykładzie działań ekspozycyjnych Lwowskiego Muzeum Historycznego)

17.00–17.20
Dyskusja i podsumowanie