Przedszkola i szkoły

Przedszkola i szkoły

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa proponuje szeroki wybór lekcji i warsztatów, adresowanych do dzieci na każdym szczeblu edukacji, zaczynając od przedszkoli kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Aktywna wymiana myśli, praca w zabytkowych wnętrzach, przy wykorzystaniu muzealnych rekwizytów, sprzyja rozwijaniu kreatywności, pobudza ciekawość, a przede wszystkim uwrażliwia młodych uczestników zajęć na poznawanie piękna tradycji, kultury i wielowiekowej tradycji Krakowa.

W celu dokonania rezerwacji lekcji, warsztatu lub spaceru, należy skontaktować się z właściwym oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w którym docelowo odbędą się zajęcia.
Numery kontaktowe oraz adresy e-mail, znajdziecie Państwo w zakładce ODDZIAŁY.

Cennik:
- lekcje muzealne: 100 zł/grupa
- warsztaty: 120 zł/grupa
- lekcje w terenie: 120 zł/grupa
- lekcje w szkole: 140 zł/grupa
- oprowadzanie po wystawach stałych: 85 zł/grupa + bilet wstępu
- oprowadzanie po wystawach czasowych w oddziałach Pałac pod Krzysztofory, Dzieje Nowej Huty i Dom Zwierzyniecki: 50 zł/grupa + bilet wstępu
- oprowadzanie po wystawie stałej w oddziale  Fabryka Emalia Oskara Schindlera – usługa w cenie biletu
- usługa przewodnicka w Oddziale Podziemia Rynku: 90 zł/grupa + bilet wstępu
- wycieczki objazdowe: 100 zł/grupa + koszt transportu
- zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora (od grupy)
Przedszkola
Szkoły podstawowe, klasy IV - VIII
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły podstawowe, klasy I - III
Gimnazja