Redakcja wydawnictw

Redakcja wydawnictw

Redakcja Wydawnictw MHK zajmuje się przygotowaniem albumów, folderów i druków ulotnych towarzyszących wystawom i konferencjom organizowanym przez MHK.
MHK publikuje także wydawnictwa ciągłe: rocznik „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (od 1974), seria monograficzna Biblioteka Krzysztoforska (od 2005), Katalog zbiorów MHK (od 2006), Kartonowa Kolekcja MHK (od 2011), Biblioteka Ikonograficzna MHK (od 2011).
Wydawnictwa te adresowane są do miłośników historii i zabytków Krakowa, środowisk muzealnych, młodzieży szkolnej i studentów. Ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno zbiorów muzealnych, jak i wystaw historycznych i artystycznych MHK – własnych oraz podejmowanych we współpracy z innymi instytucjami w kraju i za granicą. Autorzy publikacji podejmują zagadnienia z historii politycznej, społecznej i gospodarczej Krakowa oraz historii sztuki. Muzeum współpracuje z wybitnymi historykami i badaczami dziejów Krakowa.

Kolegium wydawnicze tworzą: Michał Niezabitowski (przewodniczący), Anna Biedrzycka, Elżbieta Firlet, Ewa Gaczoł, Piotr Hapanowicz, Wacław Passowicz, Jacek Salwiński, Joanna Strzyżewska, Maria Zientara i Marcin Baran (sekretarz).

Instrukcja wydawnicza

Kierownik: specjalista Marcin Baran
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
tel. 012 619-23-32
e-mail: redakcja@mhk.pl

Redaktor Naukowy MHK
st. specjalista Anna Biedrzycka
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-64
e-mail: a.biedrzycka@mhk.pl

Dystrybucją i sprzedażą wydawnictw zajmuje się Dział Reprodukcji i Sprzedaży
Robert Teichmann
tel. 012 619-23-52
e-mail: sklep@mhk.pl