Rezerwacja biletów

Rezerwacja biletów

Za pośrednictwem systemów rezerwacji mogą Państwo online zarezerwować bilety i usługi przewodnickie do Rynku Podziemnego na trasę turystyczną Śladem europejskiej tożsamości Krakowa, na wystawę stałą Kraków – czas okupacji 1939–1954 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera oraz Apteka Tadeusza Pankiewcza w getcie krakowskim w Aptece pod Orłem.

System umożliwia również rezerwację usługi przewodnickiej w oddziałach: Kamienica Hipolitów, Mury Obronne i Barbakan, Nowa Huta (zwiedzanie plenerowe), Stara Synagoga, Ulica Pomorska, Wieża Ratuszowa, Muzeum Podgórza.
System rezerwacji nie umożliwia płatności za bilety i usługi przewodnickie. Opłat należy dokonywać na miejscu.

W przypadku problemów z rezerwacją prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Zwiedzających: tel.: 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl

ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA KRAKOWA
1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach
g)   działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych - w rozumieniu art. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1386).

2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia

3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)  od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum

4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz studenci.

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek

II. KARTA DUŻEJ RODZINY (dla rodzin wielodzietnych)
1. 50% zniżki na zakup normalnych biletów wstępu do wszystkich oddziałów MHK na wystawy stałe i czasowe, dokumentem uprawniającym do zniżki jest Karta Dużej Rodziny.


III. KRAKOWSKA KARTA RODZINNA
1. posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej (jeden rodzic lub dwójka rodziców + dwójka i więcej dzieci) uprawnieni są do zakupu biletu rodzinnego.IV. KRAKÓW DLA RODZINY "N"
1. posiadacze Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnieni są do 50% zniżki na zakup biletów normalnych i ulgowych na wszystkie wystawy udostępniane w oddziałach i filiach Muzeum.V. Klub eMHaKa
1. członkowie Klubu MHK są uprawnieni do nieograniczonej ilości bezpłatnych wejść na wszystkie wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum na podstawie wykupionej/wybranej karty (rodzinnej, brązowej, srebrnej, złotej).

VI. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
1. członkowie Towarzystwa są uprawnieni do nieodpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw udostępnianych w oddziałach i filiach Muzeum, za okazaniem legitymacji członkowskiej Towarzystwa.Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl