Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, zapoznać się z REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO, gdzie w Dziale IX zostały zawarte informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Sklep

Serie naukowe

Krzysztofory nr 34

Autor: Praca zbiorowa Miejsce wydania: Kraków, rok wydania: 2016, liczba stron: 418, format: 20,5cm x 29cm
- 70.00 -
Krzysztofory nr 34 Spis treści:
1. Greta Czupryniak, Ryt pogrzebowy w Polsce w XVI wieku. Część 3. Pogrzeby mieszczan.
2. Andrzej Iwo Szoka, Nowożytne sortilegia krakowskie - między pragnieniem poznania przyszłości a potrzebą rozrywki.
3. Irena Palca, O nieznanych obrazach Michała Stachowicza. Uwagi i refleksje w świetle badań i konserwacji.
4. Bartosz Heksel, Gmina Dębniki w dobie autonomii galicyjskiej 1867-1910.
5. Anna Bednarek, Druga wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie (1872-1873).
6. Katarzyna Moskal, Celestyn Czynciel i jego szkice sądowe.
7. Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich pomników. Michał Bałucki i jego pomnik na Plantach.
8. Mateusz Niemiec, Podwawelskie Rybaki u kresu istnienia.
9. Marek Więcek, Poczatki radia w Krakowie.
10. Joanna Gellner, Miasto i jego prezydent. Kraków w okresie prezydentury Mieczysława Kaplickiego na fotografiach w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Część 1. Miasto wiwatów i serdecznych powitań.
11. Mateusz Dróżdż, Dnia 1 września roku pamiętnego...Kraków pod bombami wroga 1 września 1939 roku we wspomnieniach świadków.
12. Katarzyna Kocik, Opieka nad przesiedlonymi i uchodźcami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków - Miasto - zarys działalności.
13. Bartosz Heksel, Krakowscy Żydzi - więźniowie KL Mauthausen. Transport z KL Plaszow z 7 sierpnia 1944 roku. Próba rekonstrukcji losów więźniów.
14. Maria Zientara, Sztuka artystek polskich po 1945 roku. Socrealistki.

Muzealne sprawy:
1. Piotr Hapanowicz, Cyberteka. Kraków - czas i przestrzeń - nowa wystawa stała Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Tematyka wystawy i podsumowanie realizacji projektu.
2. Piotr Hapanowicz, Krakowskie kolokwium jako przykład muzeum debaty.
3. Katarzyna Bury, Od frontu i od kuchni - cykl wystaw czasowych w Kamienicy Hipolitów. Podsumowanie próba analizy.
4. Bartosz Rzońca, Pamiątki związane z harcerstwem podgórskim 1911- 1939 w kolekcji harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
5. Daria Pilch, Kolekcja negatywów i przeźroczy stereoskopowych do fotoplastikonu w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania.
6. Magdalena Smaga, Krakowskie wzornictwo po 1945 roku w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - próba kreacji kolekcji.
7. Magdalena Kwiecińska, Miasto i muzeum. Dobre praktyki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
8. Andrzej Iwo Szoka, Lajkonik jako obiekt muzealnych.
9. Jacek Zinkiewicz, Miejsce i rola rekonstrukcji historycznych w muzeum.
10. Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2015 roku.
11. Wacław Passowicz, Wanda Mazurkiewicz (1926-2015)
12. Wacław Passowicz, Jerzy Waszkiewicz (1931-2016)
13. Wacław Passowicz, Hanna Styczyńska (1932-2016)

Polecamy