Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, zapoznać się z REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO, gdzie w Dziale IX zostały zawarte informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Sklep

Pamiątki i gadżety

Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa

Autor: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Miejsce wydania: Kraków, rok wydania: 2011, format: 11,5 cm x 15 cm
- 12.00 -
Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa Od kilku lat jednym z obszarów działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa jest praca nad stworzeniem wirtualnego obrazu miasta w postaci cyfrowej rekonstrukcji dawnej zabudowy.

Rekonstrukcja architektoniczno-urbanistyczna zespołu miejskiego Krakowa przedstawia miasto w szczytowej fazie urbanistycznego i architektonicznego rozwoju w okresie nowożytnym. Obraz uzyskany za pomocą techniki 3D (trójwymiarowego modelowania) odtwarza, opierając się na materiale historycznym, stan Krakowa i dawnych miast sąsiadujących - Kazimierza i Kleparza wraz z przedmieściami, jurydykami i wsiami - z połowy XVII wieku. W ramach opracowania przedstawiono teren z wszystkimi istotnymi cechami, jak ukształtowanie, rzeki i zbiorniki wodne, siatka dróg i strefy zabudowy. Zróżnicowaną pod względem rozmiarów, form i funkcji zabudowę zrekonstruowano w postaci brył odzwierciedlających zewnętrzne kształty.

Polecamy