Usługi

Usługi

Towarzystwo Pro Museo
31-011 Kraków, Rynek Główny 35, tel./fax: +48 12 422-15-04
e-mail: krzysztofory@mhk.pl
wszelkie informacje:
poniedziałek-piątek: 8.00-15.00
Pełna informacja: Piotr Hapanowicz, tel/fax +48 12 422 15 04

Profil działalności:
Towarzystwo powstało w grudniu 1996 r. Skupia pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz osoby współpracujące z Muzeum. Jego celami statutowymi są:
- Popularyzacja wiedzy o Krakowie, jego historii, kulturze, zabytkach i muzeach oraz naukach historycznych i naukach pomocniczych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.
- Wspieranie statutowej działalności MHK.
- Szerzenie nowoczesnych metod gromadzenia, porządkowania, przechowywania, prezentacji i konserwacji muzealiów oraz informacji o zbiorach.

Dorobek:
Publikacje naukowe i popularnonaukowe:
- Zagadkowy Kraków, red. M. Niezabitowski, W. Passowicz; wyd. I, Kraków 1998
- Żarnowiec. Szkice z dziejów, red. W. Passowicz, Kraków 1999
- Informator o reprezentacyjnych salach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków 1999
- Kraków na starej fotografii 1846-1918 [płyta CD], Kraków 2002. Wydawnictwo otrzymało nagrodę Sybilla 2002 jako wydarzenie muzealne.
- Zagadkowy Kraków, red. P. Hapanowicz, M. Niezabitowski, W. Passowicz, wyd. II, Kraków 2003
- Prądnik Biały. Dziedzictwo kulturowe historycznych miejscowości tworzących dzielnicę IV Krakowa, red. J. Salwiński, Kraków 2004
- Oferta edukacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa [informator], Kraków, 2004

Oferta:
Towarzystwo oferuje wynajem sal w historycznych obiektach (konferencje, spotkania, szkolenia, imprezy artystyczne itp.).
Powierzchnia, lokalizacja, jak i walory artystyczne wnętrz należących do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa stwarzają atrakcyjne warunki dla organizowania w nich konferencji, sympozjów, koktajli czy bankietów, a doskonała akustyka zapewnia wysoką klasę urządzanych tu koncertów.