Wystawy czasowe

My chcemy Boga
Muzeum Nowej Huty

My chcemy Boga

dodano 25.05.2020
Zapraszamy Państwa do obejrzenia pierwszej wystawy on-line zorganizowanej w Muzeum Nowej Huty!

Pochwała książki. Robert Jahoda – rzemieślnik i artysta.
Kamienica Hipolitów

Pochwała książki. Robert Jahoda – rzemieślnik i artysta.

dodano 12.11.2019
Angielski pisarz i myśliciel Samuel Butler (1835–1902) powiedział: „Jeśli chcesz się nauczyć rzemiosła, idź do pracowni tego, kto się z rzemiosła utrzymuje”. Nie wiemy, czy bohater naszej wystawy znał te słowa autora artykułu Darwin among the Machines, ale swoim życiem zawodowym i osobistym zaświadczył, że myśl w nich zawarta nie była mu obca.
Bohaterem ekspozycji zatytułowanej Pochwała książki. Robert Jahoda – rzemieślnik  i artysta, a prezentowanej w kamienicy Hipolitów jest mistrz introligatorski Robert Jahoda (1862–1947). Był on jednym z najwybitniejszych polskich introligatorów. Swój zakład introligatorski prowadził w Krakowie nieprzerwanie przez 60 lat – od roku 1887 aż do śmierci w roku 1947.
21.11.2019 -
- 30.06.2021
kalendarium

Mój drugi dom? Huta im. Lenina
Muzeum Nowej Huty

Mój drugi dom? Huta im. Lenina

dodano 08.10.2019
Od 8 listopada 2019 r. Muzeum Nowej Huty zaprasza na wystawę, będącą opowieścią o kombinacie metalurgicznym Huta im. Lenina. Wpisuje się ona w trwające obchody 70-lecia Nowej Huty.
W roku jubileuszowym temat to nieprzypadkowy - budowa kombinatu stała się bowiem powodem powstania Nowej Huty, najpierw jako osobnego miasta, następnie dzielnicy Krakowa.
08.11.2019 -
- 12.07.2020
kalendarium

Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960
Muzeum Nowej Huty

Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960

dodano 08.10.2019
Równolegle z wystawą Mój drugi dom? Huta im. Lenina na placu przed budynkiem Muzeum Nowej Huty będzie można oglądać wystawę plenerową Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960, którą przygotowała Fundacja Ośrodka KARTA.
07.11.2019 -
- 05.04.2020
kalendarium

Krakowskie Drogi Żelazne
Muzeum Podgórza

Krakowskie Drogi Żelazne

dodano 20.09.2019
Żelazne szlaki w przestrzeń Krakowa wpisane są od ponad 170 lat. W 1847 r. uroczyście otwarto, zainicjowaną u schyłku Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kolej Krakowsko – Górnośląską. Jej budowa miała na celu przywrócenie miastu roli kluczowego ośrodka wymiany handlowej oraz zapoczątkowanie nowoczesnej industrializacji. W 1861 r. przez Kraków i Podgórze przebiegała już „transgalicyjska” magistrala: Wiedeń – Lwów, chociaż miasto Podgórze swoją pierwszą stację otrzymało dopiero w latach 80. XIX w., po żmudnych staraniach lokalnego samorządu. 
17.10.2019 -
- 23.08.2020
kalendarium

Zwierzyniec zaprasza Garbary
Dom Zwierzyniecki

Zwierzyniec zaprasza Garbary

dodano 09.09.2019
Garbary były przez wiele wieków ważnym dla Krakowa i całej Małopolski ośrodkiem przemysłowym. To położone na północny zachód od miejskich murów przedmieście swój największy rozkwit przeżywało na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Mimo że nie przebiegały przez jego teren ważne szlaki handlowe i nie posiadało ono żadnego placu targowego, było najliczniej zamieszkałą i najlepiej rozwiniętą pod względem gospodarczym podkrakowską jurydyką miejską, a jej mieszkańców charakteryzował wysoki stopień specjalizacji zawodowej. Swoją nazwę przedmieście zawdzięczało osiedlającym się tutaj garbarzom mającym liczne, choć nieduże warsztaty specjalizujące się w produkcji skór. 
21.09.2019 -
- 30.08.2020
kalendarium

Atomowa groza
Muzeum Nowej Huty

Atomowa groza

dodano 13.02.2019
Wystawa prezentowana jest w Muzeum Nowej Huty (dawne kino Światowid)

01.03.2019 -
- 31.12.2020
kalendarium

Wystawa plenerowa „KL Plaszow”
KL Plaszow

Wystawa plenerowa „KL Plaszow”

dodano 07.11.2017
Od 15 listopada 2017 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do oglądania wystawy plenerowej „KL Plaszow”.
Wystawa  jest prezentowana na terenie poobozowym. Pomiędzy ul. Kamieńskiego i Wielicką, w miejscach ważnych dla historii obozu ustawiono 19 tablic. Przedstawiają m.in. plac apelowy, baraki mieszkalne, miejsca egzekucji, obszar gospodarczy, warsztaty.
15.11.2017 -
- 31.12.2020
kalendarium

przeMieszczanie. Kazimierzanin
Stara Synagoga

przeMieszczanie. Kazimierzanin

dodano 07.06.2019
Wystawa Kazimierzanin to już piąta i zarazem ostatnia ekspozycja z cyklu przeMieszczanie
03.07.2019 -
- 10.11.2019
kalendarium