Wystawy czasowe

Jubileusz 120-lecia MHK

przeMieszczanie

dodano 19.12.2018
Opcjonalny podpis
31 maja 1899 roku Rada Miasta Krakowa powołała do życia Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.  Oznacza to, że już od 120 lat słuchamy krakowian i opowiadamy Kraków!
Wszystkie przedsięwzięcia jubileuszu120-lecia MHK będzie łączył jeden cel – zajrzenie w głąb duszy współczesnych krakowian. Bo krakowianom dedykujemy święto! 
Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: kim są dzisiejsi mieszczanie? Co oznacza być krakowianinem? Gdzie i w jaki sposób mieszkańcy dużego miasta szukają swojej identyfikacji i jakie mają pasje oraz upodobania?
Kształtowanie się społeczeństwa miejskiego i zmiany w tkance miasta o tak bogatej historii to zagadnienie, którego nie sposób ująć w formie jednej wystawy. W projekcie uczestniczy zatem pięć oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które na co dzień badają historię i kulturę różnych dzielnic miasta: Kamienica Hipolitów, Dom Zwierzyniecki, Muzeum Podgórza, Stara Synagoga i Oddział Dzieje Nowej Huty. Efektem ich pracy będzie obraz krakowianina drugiej dekady XXI w.
 
 
Przedmieszczanin
Dom Zwierzyniecki 
15 lutego 2019 r. – 1 września 2019 r.
Wystawa prezentowana w Domu Zwierzynieckim została poświęcona przedmieściom i ich mieszkańcom. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, czy dzisiejszy Kraków posiada przedmieścia, a jeżeli tak, to gdzie one się znajdują i jak wygląda życie na nich.
 
Nowohucianin
Muzeum Nowej Huty
27 marca – 13 października 2019 r.
Wystawa jest opowieścią o współczesnym nowohucianinie, mieszkańcu postindustrialnej dzielnicy Krakowa. Szczególny nacisk położono na przedstawienie trudnych lat 90. XX w., okresu transformacji ustrojowej, którego rola w procesie kształtowania współczesnej tożsamości nowohucian przez lata była marginalizowana.
 
Mieszczanin
Kamienica Hipolitów
15 maja – 27 października 2019 r.
Wystawa poddaje analizie mit krakowskiego mieszczaństwa i polemizuje z utartymi stereotypami. Skłania też do stawiania pytań o współczesnych krakowian: czy pośród nich czai się kołtun?; czy są konserwatywną grupą zapatrzoną w historię i tęksniącą za przeszłością? 
 
 
Podgórzanin
Muzeum Podgórza
12 czerwca – 22 września 2019 r.
Wobec ewolucji ze społeczeństwa industrialnego do postindustrialnego zmienia się myślenie o pracy i wykonujących ją ludziach. Wystawa konfrontuje więc ze sobą obraz krakowskiego robotnika fabrycznego przełomu XIX i XX wieku ze współczesnym pracownikiem rozwijających się pod Wawelem korporacji. Porównanie to rzuca światło na grupy współtworzące podstawy ekonomicznego bytu miasta.
 
Kazimierzanin
Stara Synagoga
3 lipca 2019 r. – 1 czerwca 2020 r.
Druga wojna światowa i Holokaust nieodwracalnie zmieniły tkankę społeczną Kazimierza. Pozostało wielowiekowe dziedzictwo Żydów krakowskich, które przez dekady niszczało i popadało w ruinę. W latach 90. XX w. Kazimierz zaczął odżywać, głównie dzięki rozwojowi turystyki. Jak w tym wszystkim odnajduje się współczesny mieszkaniec Kazimierza? Kim jest i skąd pochodzi? Wystawa nie odpowiada do końca na te pytanie, daje jedynie pewien obraz współczesnych Kazimierzan.