Krakowskie Drogi Żelazne
Muzeum Podgórza

Krakowskie Drogi Żelazne

dodano 20.09.2019
Żelazne szlaki w przestrzeń Krakowa wpisane są od ponad 170 lat. W 1847 r. uroczyście otwarto, zainicjowaną u schyłku Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kolej Krakowsko – Górnośląską. Jej budowa miała na celu przywrócenie miastu roli kluczowego ośrodka wymiany handlowej oraz zapoczątkowanie nowoczesnej industrializacji. W 1861 r. przez Kraków i Podgórze przebiegała już „transgalicyjska” magistrala: Wiedeń – Lwów, chociaż miasto Podgórze swoją pierwszą stację otrzymało dopiero w latach 80. XIX w., po żmudnych staraniach lokalnego samorządu. 
17.10.2019 -
- 15.03.2020
kalendarium
Zwierzyniec zaprasza Garbary
Dom Zwierzyniecki

Zwierzyniec zaprasza Garbary

dodano 09.09.2019
Garbary były przez wiele wieków ważnym dla Krakowa i całej Małopolski ośrodkiem przemysłowym. To położone na północny zachód od miejskich murów przedmieście swój największy rozkwit przeżywało na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Mimo że nie przebiegały przez jego teren ważne szlaki handlowe i nie posiadało ono żadnego placu targowego, było najliczniej zamieszkałą i najlepiej rozwiniętą pod względem gospodarczym podkrakowską jurydyką miejską, a jej mieszkańców charakteryzował wysoki stopień specjalizacji zawodowej. Swoją nazwę przedmieście zawdzięczało osiedlającym się tutaj garbarzom mającym liczne, choć nieduże warsztaty specjalizujące się w produkcji skór. 
21.09.2019 -
- 17.05.2020
kalendarium
Zobacz wszystkie