Wystawy czasowe

22.12.2016 -
- 30.11.2018
kalendarium 31
Stara Synagoga

Wystawa: Ostoja tradycji

dodano 06.12.2016
Opcjonalny podpis
Bohaterką wystawy w Starej Synagodze jest… Stara Synagoga.
Od czasu swego powstania aż do wybuchu II wojny światowej pełniła ona nieprzerwanie rolę głównej synagogi krakowskiej gminy żydowskiej. Była ośrodkiem życia religijnego i społecznego wspólnoty, centrum duchowej wiedzy rabinów i świeckiej władzy seniorów kahalnych.
Gdy po tragedii Holocaustu przestała pełnić rolę domu modlitwy, wyznaczono jej nową funkcję: stała się siedzibą muzeum zachowującego pamięć o wiekach bogatej historii i kultury żydowskiej w Krakowie.
Wszystko to sprawia, że synagoga Stara jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej, ale także matecznikiem i ostoją tradycyjnej kultury krakowskich Żydów. Jest także najlepszym miejscem wystawy muzealnej na swój własny temat, nazwanej adekwatnie do poruszanej na niej problematyki Ostoją tradycji.
Nie sposób mówić o Starej Synagodze bez przypomnienia o jej gotyckim rodowodzie, dlatego na początku wystawy znajdziemy mapę środkowej Europy z rozmieszczeniem synagog dwunawowych oraz ich wizerunki, plany i krótkie opisy, co pozwoli uzmysłowić sobie dobitnie historyczny i geograficzny kontekst, w którym należy umiejscowić kazimierski zabytek.
W katalogu towarzyszącemu wystawie znajdują się bogato ilustrowane artykuły na temat architektury, historii i społecznej roli Starej Synagogi. Pożytecznym uzupełnieniem wiedzy o dziejach zabytku i krakowskiego rabinatu są opracowania poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym przy Starej Synagodze w latach 2014 - 2016 oraz systematycznej prezentacji urzędujących rabinów krakowskiej gminy żydowskiej od średniowiecza po wiek XX. Książka zawiera także katalog obiektów prezentowanych na wystawie: prac malarskich i graficznych oraz zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie wspomnianych badań przy Starej Synagodze w ostatnich trzech latach.


Wystawa czynna do 30.11.2018.

Kurator wystawy:
Eugeniusz Duda

Ceny biletów:
Wejście na ekspozycję w cenie biletu na wystawę stałą
normalny: 10,00 zł
ulgowy: 8,00 zł
rodzinny:  20,00 zł
grupowy: 7,00 zł
grupowy ulgowy: 5,50 zł
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie po wystawie: 85 zł od grupy + bilety wstępu
lekcje muzealne: 100 zł od grupy
warsztaty: 120 zł od grupy
wypożyczenie audioprzewodnika 10 zł

Wstęp wolny w poniedziałki.

Godziny otwarcia:
sezon zimowy (listopad – marzec)

poniedziałek 10.00-14.00
wtorek - czwartek, sobota - niedziela 9.00-16.00
piątek 10.00-17.00
sezon letni (kwiecień – październik)
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek - niedziela 9.00-17.00

Rezerwuj bilety
do MHK online