Wystawy zagraniczne

Wystawa szopek w Nowogródku
Nowogródek

Wystawa szopek w Nowogródku

dodano 29.01.2020
W  dniach 22-24 stycznia b.r. delegacja naszego Muzeum przebywała w Nowogródku. Wizyta związana była z organizacją wystawy szopek krakowskich. Była to kolejna wystawa na gościnnej, białoruskiej ziemi. Wcześnie szopki były prezentowane w muzeach i instytucjach kultury w: Mińsku, Pińsku, Brześciu oraz Grodnie. Naszej delegacji przewodziła pani dyrektor Anna Śliwa – Suchowiak a w jej skład wchodzili także kuratorzy wystawy: główny konserwator Anna Per-Żywolewska oraz kustosz Leszek J. Sibila. 

Wystawa szopek w Wiedniu
Wiedeń

Wystawa szopek w Wiedniu

dodano 19.11.2019
W dniach 12 grudnia 2019 – 15 stycznia 2020 w Instytucie Polskim w Wiedniu będzie prezentowana wystawa szopek krakowskich z kolekcji Muzeum Krakowa pn. „Krakauer Krippenkunst”. Zaprezentowanych będzie blisko 20 dzieł utytułowanych  twórców szopkarskich.

Wystawa szopek krakowskich w Mińsku

Wystawa szopek krakowskich w Mińsku

dodano 04.01.2018
Szopka krakowska przekracza granice! Wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Mińsku (12 grudnia 2017 –  14 stycznia 2018)

Wystawa szopek krakowskich w Zagrzebiu

Wystawa szopek krakowskich w Zagrzebiu

dodano 04.01.2018
Szopka krakowska przekracza granice! Wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Towarzystwie Kulturalnym Mikołaj Kopernik w Zagrzebiu (15 grudnia 2017 – 20 stycznia 2018)

Wystawa
Zamek w Starej Lubowli

Wystawa "Cracovia 3D. Przestrzeń miejska Krakowa w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego"

dodano 12.10.2017
Prezentowana od 12 października 2017 na Zamku w Starej Lubowli (Słowacja) wystawa Cracovia 3D. Przestrzeń miejska Krakowa w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego prezentuje efekty prac prowadzonych systematycznie od 2005 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w ramach projektu obejmującego stworzenie wirtualnego obrazu dawnej miejskiej zabudowy.
12.10.2017 -
- 30.01.2018
kalendarium

Wystawa szopek krakowskich we Frankfurcie nad Menem
Frankfurt nad Menem

Wystawa szopek krakowskich we Frankfurcie nad Menem

dodano 25.11.2016
W dniach 27 listopada 2016 r. - 31 stycznia 2017 r. Muzeum Ikon we Frankfurcie nad Menem prezentować będzie wystawę szopek krakowskich.
27.11.2016 -
- 31.01.2017
kalendarium

Wystawa szopek krakowskich w Zadarze
Zadar

Wystawa szopek krakowskich w Zadarze

dodano 25.11.2016
W dniach 29 listopada 2016 r. – 15 stycznia 2017 r. w Muzeum Narodowym w Zadarze będzie prezentowana wystawa szopek krakowskich (Krakovske jaslice).
29.11.2016 -
- 15.01.2017
kalendarium

Wystawa CRACOVIA.3D w Zadarze
Zadar

Wystawa CRACOVIA.3D w Zadarze

dodano 01.07.2016
Wystawa CRACOVIA.3D. Krakowska przestrzeń miejska w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego od 1 lipca będzie udostępniona zwiedzającym w Muzeum Narodowym w Zadarze.
Wystawa przedstawia 500-letni okres historii miasta Krakowa. Od momentu ogłoszenia w połowie XIII wieku przez księcia Bolesława V Wstydliwego aktu lokacji Krakowa na prawie magdeburskim do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni Prawa o miastach, które pod koniec XVIII wieku położyło kres funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.
01.07.2016 -
- 20.08.2016
kalendarium