Zamówienia publiczne

Usługa społeczna w zakresie kompleksowej obsługi prawnej

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94, s. 65), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro i które polegają na świadczeniu przez Wykonawcę kompleksowej obsługi prawnej dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami

formularz oferty - wersja edytowalna

formularz oswiadczenia - wersja edytowalna

formularz oświadczenia dot. grupy kapitałowej - wersja edytowalna

formularz dot. wykazu osób - wersja edytowalna

formularz zobowiązania - wersja edytowalna

wynik

informacja o podpisaniu umowy

Kierownik Zamawiającego:
Dyrektor MHK
mgr Michał Niezabitowski

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych:
Aneta Wójcik

Kontakt:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

tel/fax: (012) 619 23 43/ 619 23 77
e-mail: przetargi@mhk.pl

Godziny urzędowania:
Pon-pt 8:00-16:00