Wydarzenia

Fabryka Schindlera

Zobacz i usłysz Kraków, czyli muzeum naprawdę dla wszystkich

dodano 19.11.2013 - aktualizacja 24.03.2019
Wystawa Kraków – czas okupacji 1939–1945 w oddziale Fabryka Schindlera jest dostępna dla widzów niewidomych i niesłyszących. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a także pierwsza próba stworzenia udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu do wystawy narracyjnej w Krakowie.
Premiera udostępnionej ekspozycji odbyła się 26 listopada 2013 roku o godzinie 17.00 w Fabryce Schindlera. Trasa zwiedzania dla niewidomych i niedowidzących została udostępniona poprzez audiodeskrypcję w formie plików mp3, które można pobrać ze strony internetowej na telefon lub odtwarzacz mp3. Każdy z audiodeskrypcyjnych tekstów składa się z dwóch części – opisu sali lub konkretnego eksponatu oraz opisu merytorycznego prezentowanego na wystawie zagadnienia.  Podczas zwiedzania wystawy osoby niedowidzące i niewidome będą mogły również skorzystać z materiałów tyflograficznych, czyli wypukłych modeli ułatwiających odtworzenie w wyobraźni wybranych elementów ekspozycji.
Dla osób niesłyszących i niedosłyszących Muzeum przygotowało wideo tłumaczenia (na język migowy) oraz napisy do wybranych prezentacji multimedialnych i filmów, a także opracowało przewodnik po dźwiękach wystawy, które tworzą jej integralną część, a bez których jej odbiór jest niepełny.
Ekspozycja w Fabryce Schindlera okazała się przestrzenią niezwykle wymagającą, trudną do przełożenia na język audiodeskrypcji. Autorzy nie opisali jedynie pojedynczych eksponatów i artefaktów. Stworzyli nową narracyjną trasę muzealną, starając się oddać w jak najpełniejszy sposób przestrzeń wystawienniczo-scenograficzną, która nie tylko opowiada o okupowanym mieście lecz również w bardzo silny sposób poprzez obraz i dźwięk oddziałuje na emocje widzów.  Często wydaje nam się, że wzrok jest jedynym i najważniejszym zmysłem niezbędnym w odbiorze otaczającego świata. Jednak słuchając audiodeskrypcji można odkryć jak wiele umyka nam przez pobieżne oglądanie naszego otoczenia. Dlatego zapraszamy do korzystania z tekstów AD nie tylko osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale każdego.
Udostępnienie wystawy zostało wykonane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier i Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą w ramach projektu Muzeum „Poza Ciszą i Ciemnością” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Taki sposób udostępnienia wystawy w Fabryce Schindlera wpisuje Muzeum Historyczne w światową tendencję, która ma na celu umożliwienie jak najpełniejszego uczestnictwa w kulturze osobom z różnymi dysfunkcjami. MHK od kilku lat prowadzi zajęcia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu w ramach programu edukacyjnego „Muzeomania”. Ta oferta jest wciąż rozbudowywana, wzbogacana i udoskonalana. Od 2013 roku wychodzimy też poza mury naszej instytucji poprzez organizację zajęć plenerowych w ramach programu "Kraków naprawdę dla wszystkich", kierując się przekonaniem, że obszarem naszych działań jako muzeum miejskiego są nie tylko wystawy czasowe i stałe ale przestrzeń całego miasta, jego historia oraz założenie urbanistyczno-architektoniczne. W spotkaniach uczestniczą zarówno osoby niepełnosprawne jak i sprawne, wspólnie poznając historię i zabytki miasta oraz ucząc się nawzajem wzajemnej komunikacji. Udostępnienie ekspozycji w Fabryce Schindlera jest kolejnym, naturalnym krokiem podjętym z myślą o oddawaniu kultury osobom z dysfunkcją sensoryczną.

                                                  
Przejdź do wystawy
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl

- KOMUNIKAT! - Fabryka Schindlera

Odwołanie spotkania "Głosy Mieszkańców. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Szanowni Państwo, 
 
Bardzo dziękujemy za udział i Państwa wypowiedzi na spotkaniu „Głosy Mieszkańców” w dniu 19 marca 2019 r. Jako Muzeum Krakowa jesteśmy przekonani, że działania w przestrzeni miejskiej należy prowadzić w dialogu i poszukiwać konsensu.
 
Odnotowujemy z satysfakcją ilość głosów, które padły na ostatnim spotkaniu. Niestety wiele ze zgłoszonych przez Państwa oczekiwań i postulatów w swoim zakresie wykraczało poza kompetencje Muzeum. Będąc instytucją, która poważnie traktuje
współuczestników debaty, chcemy być możliwie najlepiej przygotowani do odpowiedzi na Państwa głosy.
 
Dlatego, aby móc się możliwie najlepiej przygotować do kolejnego spotkania, z przykrością musimy odwołać spotkanie w dniu 26 marca br. w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. 
Bardzo prosimy o powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych.   
 
Jesteśmy przekonani, że czas do kolejnego spotkania pozwoli by nasz dialog był bardziej owocny. 
- KOMUNIKAT! -

Fabryka Schindlera - zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Fabryka Schindlera pozostaje otwarta dla zwiedzających przez cały 2019 rok. Od 1 marca 2019 zmieniają się jednak godziny otwarcia
Archiwum komunikatów