Wystawy czasowe

Pochwała książki. Robert Jahoda – rzemieślnik i artysta.
Kamienica Hipolitów

Pochwała książki. Robert Jahoda – rzemieślnik i artysta.

dodano 12.11.2019
Angielski pisarz i myśliciel Samuel Butler (1835–1902) powiedział: „Jeśli chcesz się nauczyć rzemiosła, idź do pracowni tego, kto się z rzemiosła utrzymuje”. Nie wiemy, czy bohater naszej wystawy znał te słowa autora artykułu Darwin among the Machines, ale swoim życiem zawodowym i osobistym zaświadczył, że myśl w nich zawarta nie była mu obca.
Bohaterem ekspozycji zatytułowanej Pochwała książki. Robert Jahoda – rzemieślnik  i artysta, a prezentowanej w kamienicy Hipolitów jest mistrz introligatorski Robert Jahoda (1862–1947). Był on jednym z najwybitniejszych polskich introligatorów. Swój zakład introligatorski prowadził w Krakowie nieprzerwanie przez 60 lat – od roku 1887 aż do śmierci w roku 1947.
21.11.2019 -
- 30.06.2020
kalendarium

Mój drugi dom? Huta im. Lenina
Muzeum Nowej Huty

Mój drugi dom? Huta im. Lenina

dodano 08.10.2019
Od 8 listopada 2019 r. Muzeum Nowej Huty zaprasza na wystawę, będącą opowieścią o kombinacie metalurgicznym Huta im. Lenina. Wpisuje się ona w trwające obchody 70-lecia Nowej Huty.
W roku jubileuszowym temat to nieprzypadkowy - budowa kombinatu stała się bowiem powodem powstania Nowej Huty, najpierw jako osobnego miasta, następnie dzielnicy Krakowa.
08.11.2019 -
- 12.07.2020
kalendarium

Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960
Muzeum Nowej Huty

Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960

dodano 08.10.2019
Równolegle z wystawą Mój drugi dom? Huta im. Lenina na placu przed budynkiem Muzeum Nowej Huty będzie można oglądać wystawę plenerową Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960, którą przygotowała Fundacja Ośrodka KARTA.
07.11.2019 -
- 05.04.2020
kalendarium

Krakowskie Drogi Żelazne
Muzeum Podgórza

Krakowskie Drogi Żelazne

dodano 20.09.2019
Żelazne szlaki w przestrzeń Krakowa wpisane są od ponad 170 lat. W 1847 r. uroczyście otwarto, zainicjowaną u schyłku Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kolej Krakowsko – Górnośląską. Jej budowa miała na celu przywrócenie miastu roli kluczowego ośrodka wymiany handlowej oraz zapoczątkowanie nowoczesnej industrializacji. W 1861 r. przez Kraków i Podgórze przebiegała już „transgalicyjska” magistrala: Wiedeń – Lwów, chociaż miasto Podgórze swoją pierwszą stację otrzymało dopiero w latach 80. XIX w., po żmudnych staraniach lokalnego samorządu. 
17.10.2019 -
- 23.08.2020
kalendarium

Wystawy zagraniczne