Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza

INSTRUKCJA PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW DLA MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

Odpowiednie przygotowanie tekstu zapisanego przez Państwa w dokumencie Word stanowi istotny wstęp do pracy zarówno redakcyjnej, jak i pracy składacza, a w rezultacie przyspiesza cykl wydawniczy i pozwala uniknąć błędów w gotowej książce. Prosimy więc, by Państwa artykuły były przygotowane w następujący sposób:
1. Tytuł wyrównany do lewego marginesu.
2. Imię i nazwisko autora w lewym, górnym rogu.
3. Automatycznie nadana numeracja stron.
4. Prosimy o dostarczenie materiału w formie elektronicznej (płyta CD, ewentualnie dyskietka) oraz w formie wydruku.

Redakcja Wydawnictw Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dziękuje za zastosowanie się do poniższych wskazówek.

PARAMETRY MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH

1. Formaty plików: .doc lub .rtf. Po nagraniu na nośnik, prosimy sprawdzić, czy plik się otwiera.
2. Logiczne nazwy plików: najlepiej nazwisko autora, skrót tematu i koniecznie data. Jeśli tekst jest w języku obcym, prosimy dodać końcówkę określającą język, np.: ang., fr., niem.
3. Stosujemy jeden krój i wielkość czcionki: Times New Roman 12 pkt.
4. Interlinia 1,5 pkt.
5. Marginesy 2,5 cm.
6. Akapity z wcięciem równym 1 tab. (1, 27 cm).
7. Tekst wyrównany do lewej strony (nie wyjustowany).
8. Nie stosujemy dzielenia wyrazów, ozdobnych stylów, żywej paginy, ozdobników, rozspacjowanych ręcznie, liter, podziałów sekcji. Prosimy o ich usunięcie (z górnego paska zadań należy wybrać ikonę „¶”, pokazującą w formie znaków niedrukowalnych wszystkie ręcznie dokonane zmiany).
9. Przy podawaniu adresów e-mailowych i stron WWW prosimy nie stosować linków.
10. Należy zachowywać tylko jedną spację między wyrazami. Przed zamknięciem dokumentu prosimy uruchomić automatyczną opcję: Edycja –> Znajdź – Zamień, która pomoże Państwu w sprawnym zlikwidowaniu podwójnych spacji.
11. W tekście piszemy kursywą m.in. tytuły (książek, katalogów, albumów, artykułów, obrazów etc.), nazwy obcojęzyczne – głównie pochodzenia łacińskiego, fragmenty poezji. Kursywą piszemy również motto, którego pochodzenie musi być wytłumaczone w przypisie.
12. W cudzysłowie, prostą czcionką podajemy m.in. dłuższe cytaty, tytuły czasopism, także nazwy oddziałów MHK (np.: „Dzieje Nowej Huty”). Stosujemy cudzysłów: podwójny (dół–góra), a w tekstach angielskich – w indeksie górnym.
13. Opuszczenia w cytatach zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie okrągłym, nigdy nie przez same trzy kropki.
14. Daty dzienne piszemy liczbą arabską, nazwy miesięcy – rzymską, np.: 7 V 1794, daty roczne zapisujemy pełnym słowem „rok”, np.: 1683 rok lub – jeśli występuje w nawiasie – z pominięciem słowa „rok”, np.: (1683). Podobnie, pełnym słowem piszemy „wiek”, np.: XXI wiek. W razie braku daty dziennej miesiąc zawsze zapisujemy słownie, np.: w marcu 1825 roku. Przy różnych stylach (kalendarzach) piszemy wg przykładu: 10/20 maja 1589 roku, ale np.: 27 II/11 III 1896 roku Okresy od do: np.: 1–10 maja 1900 roku, 1 maja – 10 czerwca 1900 roku (ze spacjami i z półpauzą, nie z dywizem). W datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się nazwy „rok”, np.: (1 V 1826). Ponadto stosujemy zapis typu: „w drugiej połowie” (słownie), „lata 80.” (liczebnik). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, np.: zapisu „r.”, jeśli materiał tekstowy jest obszerny.
15. Liczebniki czterocyfrowe lub krótsze zapisujemy bez odstępów, a dłuższe od czterocyfrowych:– z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np.: 1234, 12 345, 123 456; stosujemy zapis ze skrótami: tys., mln, mld, np.: 2 tys., 5 mln, 10 mld.

ILUSTRACJE

1. Prosimy o dostarczenie ilustracji w jakości odpowiedniej do druku (rozdzielczość 300 dpi, format .tif lub nieskompresowany .jpg; wielkość od 6 x 8 cm) oraz spisu ilustracji.
2. Nazwy dostarczonych zdjęć (nazwa pliku, ewentualnie opis na odwrocie fotografii) muszą być zgodne ze spisem ilustracji.
3. Podpisy pod zdjęciami prosimy zapisywać prostą czcionką.
4. Logotypy prosimy dostarczać w formacie wektorowym (pliki z rozszerzeniem .cdr lub .ai).