Muzeum bez barier

Muzeum bez barier

ZNIŻKI DO MUZEUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują bilety ulgowe.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.


UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Pałac Krzysztofory
Wystawa Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń (skrzydło zachodnie)
Dla osób z dysfunkcją ruchową w budynku zamontowane zostały podjazdy oraz przenośne szyny. Wjazd na wystawę (2 piętro) przy użyciu windy. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Prosimy o korzystanie z dzwonka zamontowanego przy wejściu na wystawę (brama od strony ul. Szczepańskiej) w celu wezwania obsługi.

Wystawy czasowe (budynek główny)
Wjazd bezprogowy od strony Rynku Gównego. Przy zejściu do piwnic zamontowana platforma przyschodowa.

Rynek Podziemny
Wjazd na wystawę bezprogowy. Dla osób z dysfunkcją ruchową w budynku zamontowane zostały podjazdy oraz winda. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Rydlówka
Dojście do muzeum od strony ulicy Żeleńskiego – po wcześniejszym umówieniu (tel. 12 265 10 15, teatr@mhk.pl). Wejście na wystawę – od strony ganku. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują bilety ulgowe.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
 
Fabryka Emalia Oskara Schindlera
Wystawa Kraków – czas okupacji 1939–1945 w oddziale Fabryka Schindlera została udostępniona dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, przygotowane we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier i Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą w ramach projektu Muzeum Poza Ciszą i Ciemnością dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poniżej zamieszczone zostały pliki mp3 z audiodeskrypcją wystawy, do pobrania na telefon lub odtwarzacz mp3. Każdy z audiodeskrypcyjnych tekstów składa się z dwóch części – opisu sali lub konkretnego eksponatu oraz opisu merytorycznego prezentowanego na wystawie zagadnienia. Podczas zwiedzania wystawy osoby niedowidzące i niewidome będą mogły również skorzystać z materiałów tyflograficznych, czyli wypukłych modeli ułatwiających odtworzenie w wyobraźni wybranych elementów ekspozycji.

Dla osób niesłyszących i niedosłyszących przygotowane zostały wideo tłumaczenia (na język migowy) oraz napisy do wybranych prezentacji multimedialnych i filmów, a także opracowało przewodnik po dźwiękach wystawy, które tworzą jej integralną część, a bez których jej odbiór jest niepełny.

DŹWIĘKI OKUPOWANEGO KRAKOWA 1939-1945 - przewodnik dla niesłyszących po dźwiękach wykorzystanych na wystawie Kraków - czas okupacji 1939-1945


PLIKI MP3 Z AUDIODESKRYPCJĄ DO POBRANIA:

1. Idea wystawy Kraków – czas okupacji 1939–1945
2. Opis budynku Fabryki
3. Opis podwórka Fabryki
4. Opis holu muzeum
5. Historia Fabryki
6. Kraków między wojnami
7. Stemplownica
8. Kraków w przeddzień II wojny światowej
9. Wojenna mobilizacja – dworzec
10. Wybuch wojny – wrzesień 1939
11. Codzienność pierwszych dni wojny
12. Kraków podziałów
13. Sonderaktion Krakau – aresztowania krakowskich profesorów
14. Generalne Gubernatorstwo – Hans Frank w Krakowie
15. Kraków w przebudowie – niemiecka urbanistyka i architektura
16. Terror
17. Życie codzienne 1940–1941
18. Grabież mienia
19. Wysiedlenie do getta
20. Założenie getta
21. Mieszkanie w getcie
22. Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie
23. Życie codzienne getta
24. Sekretariat i gabinet Oskara Schindlera
25. Oskar Schindler – życiorys
26. Życie codzienne Krakowa w 1943 r.
27. Kościół w okupowanym Krakowie
28. Polskie Państwo Podziemne – mieszkanie konspiracyjne
29. Drukarnia konspiracyjna
30. Likwidacja getta 1943 r.
31. Obóz Płaszów
32. Pomoc Polaków Żydom po aryjskiej stronie
33. Ostanie miesiące okupacji
34. Wkroczenie Armii Czerwonej
35. Sala Wyborów


Filmy